10 november 2010

Mark van Blankenstein - De tijd sommigen van ons allen MDL-arts

In deze voordracht zal Mark van Blankenstein enkele vensters openen op zijn medische activiteiten vanaf zijn aankomst in Leiden in 1950. Kinderfotografie bij Professor Jaap de Haas, psychiatrie onder de kolonel-arts Bieger, opleiding tot internist in het AZL onder de facto leiding van Lody Kuenen. Onderbroken door twee jaar noeste, maar vergeefse, pogingen om bij Jon van Rood het HLA-systeem te ontdekken. Wegens under employment in Leiden aanvaardde hij een baantje als chef-de-clinique van de interne afdeling Interne II van het AZ-Rotterdam, waar professor Mau Frenkel hem inwijdde in de algemene interne geneeskunde. Hier ontmoette hij echter de slang, verliet het interne paradijs en vormde zich autodidactisch tot gastro-enteroloog. Vervolgens werd hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologen, beleefde de ondergang van de maagzweer, verwierf een eigen toko en zelfs een opleiding in dit vakgebied. In 1996 werd hem, in de functie van chef-de-clinique, ongevraagd ontslag opgelegd.

Daan Hommes - Bouwen aan nieuwe infrastructuren voor de gezondheidszorg

Een aantal revolutionaire ontwikkelingen in de informatietechnologie en in laboratorium technieken creëren ongekende mogelijkheden voor het versneld genereren van toepasbare kennis in de gezondheidszorg. De huidige inrichting van de zorgverlening, met een ontkoppeling tussen zorg en wetenschap, staat deze ontwikkelingen in de weg. In deze lezing zal professor Daan Hommes ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen en een voorbeeld geven van een infrastructuur, welke zich leent voor integratie van zorgverlening met wetenschappelijk onderzoek. Zaken als biobanken, eHealth, de zogenaamde Health-Intelligence zullen allen aan bod komen. Ook de veiligheid van IT-systemen en de juridisch-ethische kaders worden behandeld.

[1] Rondom 2002 werd, om politieke redenen, de benaming van het specialisme gastro-enterologen ingekort tot Maag-Darm-Leverarts(-enij?), afgekort tot MDL-arts