12 november 2008

Sprekers: Dr. F.P. Kroon en huisarts Har Meijer

Frank Kroon: ‘HIV infectie en Aids anno 2008’

Ruim 25 jaar nadat de ziekte Aids de kop opstak leven er ruim 33 miljoen mensen met een HIV infectie en worden er ruim 2,5 miljoen mensen per jaar met geïnfecteerd. Ondanks alle pogingen is het nog steeds niet gelukt een effectief vaccin te ontwikkelen. Sinds 1996 bestaat er effectieve medicamenteuze behandeling, bestaande uit een cocktail van meerdere geneesmiddelen, die heeft geleid tot een dramatische daling van de morbiditeit en mortaliteit. Ook in de zogenaamde ‘resource-poor countries’ komt deze behandeling op steeds grotere schaal ter beschikking. Als patiënten met een HIV-infectie overlijden is dit vandaag de dag steeds minder vaak het gevolg van ‘opportunische’ infecties en steeds vaker door de gevolgen van een chronische virale hepatitis en maligniteiten. De bijwerkingen van de geneesmiddelen op langere termijn blijven een punt van zorg en een onderwerp van onderzoek.

Har Meijer: ‘Cholera in Leiden in de negentiende eeuw’

Wanneer stadsgeneesheer Jan van Outeren op de vroege morgen van 5 augustus 1832 de brakende en diarree-spuitende sjouwer Cornelis Schalkwijk bezoekt blijkt dat de eerste cholerapatiënt in Leiden te zijn. Wanneer deze volkomen onbekende ziekte de stad overvalt, ondervinden de dokters enorme problemen bij hun functioneren. Zij komen onder grote druk te staan, wat resulteert in een slechte relatie met hun patiënten. Van 1832 t/m 1866 wordt Leiden geplaagd door 7 cholera-epidemieën.