12 april 2011

Sprekers: Rob Nelissen en Wilco Peul

Rob Nelissen: Kwaliteit en indicatie van orthopaedische implantaten

In het najaar van 2010 kopte de “vroegste”krant van Nederland: “Horror heupen”.  Hoe kan een uitgekristalliseerd product als een heup (maar ook knieprothese) toch ook nog in 2010 leiden tot een recall van producten. Wereldwijd moesten in 2010, 98.000 van een bepaald type (sport)heupprothesen extra teruggeroepen worden voor een extra controle, om schade aan de patiënt (i.e. een toekomstige botbreuk onder de prothese) te voorkomen. In de voordracht wordt het probleem geschetst, en tevens methoden gepresenteerd die al decennia lang als gouden standaard voor kwaliteitscontrole van implantaten gelden, maar die niet zijn toegepast.

Wilco Peul: Medical Practice or Evidence Based Spine Surgery

(klik op het plaatje om de videoregistratie te starten)

Sedert de eerste publicaties rondom lage rug hernia operaties in 1934 (NEJM) is in onze contreien een continue stijging van wervelkolom operaties waarneembaar. Lage rugpijn ten gevolge van degeneratieve aandoeningen enerzijds en werveltumoren aan de andere zijde van het spectrum leiden tot een grote variatie in zorg. Deze variatie van zorg leek tot voor kort vooral het gevolg te zijn van individuele training en achtergrond dan op basis van goed gefundeerd wetenschappelijk onderzoek.

Daar waar rationele geneeskunde in beschouwende disciplines jaren terug al gemeengoed is geworden blijven we als chirurgen hierin achter. Ik neem u mee naar de academische wereld van spinale reconstructies voor wervel oncologie en reuma maar ook naar de minder chique commerciële wereld van degeneratieve rugchirurgie.