22 april 2009

Sprekers: Prof. dr. R. van Furth en Prof. dr. J.T. van Dissel

Ralph van Furth: ‘Infectieziekten in Leiden: van Jaap Mulder tot Jaap van Dissel’

In deze voordracht over infectieziekten in Leiden, een historisch overzicht en persoonlijke ervaringen, zullen drie perioden worden besproken. Allereerst komt Jaap Mulder (1946-1965) aan bod, met zijn onderzoek over bacteriële luchtweginfecties, grotendeels al in Groningen uitgevoerd, en het uitvoerige influenza onderzoek samen met Hans Hers en Nico Masurel. Hierna volgt een overzicht van het onderzoek en onderwijs van W.R.O. Goslings, de eerste klinische hoogleraar (1956-1974) op het gebied van infectieziekten in Nederland. Zijn aandachtsgebied betrof voornamelijk het klinisch antibiotica onderzoek en de epidemiologie van streptokokken en stafylokokken infecties. Tot slot behandel ik de geschiedenis van de afdeling Infectieziekten, die ik van 1975 tot 1994 heb geleid. Het onderzoek in deze periode omvatte de humorale en cellulaire afweermechanismen tegen infecties.

Jaap van Dissel: ‘Palet van infectieziekten: een blik op morgen’

Waarom wordt de ene persoon ziek na blootstelling aan een infectieus agens, maar een ander niet? Om deze vraagstelling te beantwoorden richt het klinisch wetenschappelijke onderzoek zich op de afweerstoornissen en immunopathogenese van infecties, met name die veroorzaakt worden door intracellulaire bacteriën, zoals (atypische) mycobacteriën en Salmonella. Door recente ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek is er een verschuiving ontstaan van een inventariserend klinisch-immunologische onderzoek naar het meten van biomarkers en DNA-diagnostiek. Patienten met zeldzame aandoeningen worden op de polikliniek gezien en voor onderzoek aangevuld met patientencohorten van partners in ontwikkelingslanden (Indonesië, Ethiopië, Nepal) waar bijv. tuberculose en buiktyfus frequent voorkomen. Aansluitend hieraan wordt onderzoek verricht naar de effectiviteit van vaccinaties bij afweerstoornissen en de werkzaamheid van nieuwe vaccins gericht tegen tuberculose.