16 april 2008

Sprekers: Prof. dr. A. Cats en Prof. dr. T.W.J. Huizinga

Nol Cats: ‘Een eeuw reumatologie. Ontwikkelingen binnen en rondom de reumatologie’

Er is veel te vertellen over het vakgebied van de reumatologie. Een eeuw geleden werd het nog uitgeoefend door kwakzalvers, terwijl het tegenwoordig door gespecialiseerde reumatologen wordt beoefend. De moeizaam thuis te brengen klachten en symptomen zijn inmiddels als gestructureerde ziektebeelden beschreven. Daarnaast is de behandeling veranderd van het gebruik van Haarlemmerolie tot de inzet van biologicals.

Tom Huizinga: ‘Focus op nieuwe ontwikkelingen bij reumatoïde artritis’

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat vroeg interveniëren het verloop van reumatoïde artritis gunstig kan beïnvloeden. Het tijdig onder controle krijgen van de ziekteactiviteit leidt tot minder schade en minder invaliditeit. De vroege fase van reumatoïde artritis wordt daarom ook wel de ‘window of opportunity’ genoemd; interventie van het ziekteproces in deze fase heeft gunstige effecten op het gehele ziektebeloop. Er zijn aanwijzingen dat behandeling met antireumatica van patiënten die in een vroege fase van reumatoïde artritis zijn, die de diagnose ongedifferentieerde artritis hebben, gunstige effecten heeft. De trend om zo tijdig mogelijk effectieve antireumatica te starten gaat echter gepaard met het risico op overbehandeling. Een recent ontstane ongedifferentieerde artritis eindigt namelijk ook vaak in spontane remissie. Dit maakt het vroegtijdig in kaart brengen van de kans dat een patiënt reumatoïde artritis gaat ontwikkelen relevant.