11 april 2005

Spreker: prof. dr. J.J. van Rood

Jon van Rood: ‘Kort verslag van een ontdekkingsreis in de transplantatie-immunologie’

Een ontdekkingsreis maak je niet alleen. Wat dat betreft heb ik enorm geboft. Vele medewerkers hebben mij vergezeld. Op onze reis ontdekten wij dat het slagen of mislukken van een orgaan- of weefseltransplantatie voor een belangrijk deel mede bepaald wordt door: het Humaan Leukocyten Antigeen (HLA) systeem. Het is mogelijk weefsel (bijvoorbeeld van nieren en stamcellen) te typeren voor de HLA groepen. HLA groepen zijn vergelijkbaar met, maar veel ingewikkelder dan de ABO bloedgroepen, die zo’n belangrijke rolbij de bloedtransfusie spelen. Bij transplantaties is het dus zaak dat het weefsel van de donor (wat betreft HLA) zoveel mogelijk lijkt op dat van de ontvanger. In deze lezing heeft Jon van Rood aandacht besteed aan de ontdekking van de transplantatie-antigenen – het HLA systeem en de relatie tussen HLA en de tolerantie van het lichaam ten opzichte van het getransplanteerde orgaan.