1 april 2004

Spreker: prof. dr. E.L. Noach

Erik Louis Noach: ‘65 jaar Leidse Medische Faculteit: een ooggetuigenverslag.’ Wat houdt het in?

Een ooggetuige ziet van alles, ook dingen die niet in de latere geschiedschrijving terechtkomen – maar hij ziet maar één ding tegelijk en mist andere belangrijke zaken en misschien ook achtergronden. Erik Louis Noach, een Leids jongetje, met een vader die een bekende leraar was aan de Leidse HBS, had thuis veel contacten in de universitaire kring. Het verhaal is, naar zijn eigen woorden, een ‘petite histoire’ geworden. Een subjectieve selectie uit herinneringen en indrukken. Professor Noach is meer dan 65 jaar verbonden geweest aan de faculteit Geneeskunde.

Een bewerking van een Cicero-interview op 31 oktober 2003, bewerkt tot een artikel: ‘De moeizame geboorte van het Sylviuslaboratorium’

In het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw bepleitte de toenmalige hoogleraar Storm van Leeuwen de bouw van een nieuw laboratorium. De fundamenten werden inderdaad gelegd en wel op de plaats van het huidige Laboratorium voor Fysiologie. Verder kwam het niet. Wie de bouwgeschiedenis van de Leidse Universiteit of van het Academisch Ziekenhuis Leiden en het LUMC wil bestuderen zal op tal van merkwaardige feiten stuiten. Professor Noach vertelt…