Stamcelonderzoek en stamceltherapie

De bijeenkomst op woensdag 1 april staat in het teken van stamcelonderzoek en stamceltherapie in het LUMC. Voor deze avond hebben we prof. dr. Christine Mummery en emeritus hoogleraar Wim Fibbe bereid gevonden om als spreker deze avond bij te wonen.

Het programma

18:00 uur                 Ontvangst met borrel - Foyer (Onderwijsgebouw, achter de parkeergarage)   
18:30 uur                 Opening door de voorzitter van de LUMC Alumni Vereniging Prof.dr. Jan Bolk
18:45 uur                 1e Lezing Prof. dr. Christine Mummery
19:30 uur                 2e Lezing emeritus Prof.dr. Wim Fibbe
20:15 uur                 Diner 
22:00 uur                 Einde programma 

Let op : deze avond start om 18:00 uur. 

Wilt u deze avond bijwonen? Schrijf u dan nu in via deze link naar het aanmeldformulier. Wanneer u lid bent van de LUMC Alumni Vereniging, dan zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Bent u geen lid, maar wilt u wel deelnemen aan het diner, dan vragen wij een bijdrage van 25,00 euro. Wanneer u uw partner wilt meenemen, dan verzoeken wij u ook voor uw partner apart het aanmeldformulier in te vullen. I.v.m. de catering, vragen wij u tijdig (uiterlijk 1 week van tevoren) aan te melden, indien u deel wilt nemen aan het diner!

Samenvatting voordrachten:

Professor dr. Christine Mummery is gespecialiseerd in stamcelonderzoek en differentiatie van stamcellen naar cardiovasculaire cellijnen. Zij heeft daarbij speciale aandacht voor organen-op-een-chip. Dit zijn uit stamcellen gekweekte mini-organen die immunologisch gezien hetzelfde reageren als echte organen. Deze ‘orgaantjes’ worden ingezet om medicatie tegen tumoren te testen. Zo krijgt men een beter beeld van de negatieve effecten van geneesmiddelen.

Emeritus hoogleraar Wim Fibbe is nog nauw betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Zo speelde hij een voortrekkersrol bij het introduceren van cellulaire therapie voor de behandeling van ziekten die worden veroorzaakt door een ongecontroleerde reactie van het afweersysteem. Deze zogenoemde mesenchymale celtherapie wordt nu zowel in het LUMC als in Europees verband toegepast bij ziekten zoals nierfalen, longziekten, ontstekingsziekten van de darm en graft-versus-host-ziekte.