De oudere patiënt in het ziekenhuis

De bijeenkomst van de LUMC Alumni Vereniging op 13 november staat in het teken van de Ouderenzorg in de regio van het LUMC. Voor deze avond hebben we Prof. dr. Willy Spaan en Dr. Simon Mooijaart bereid gevonden om als spreker deze avond bij te wonen.

Het programma

17:00 uur                 Ontvangst met borrel - Foyer Onderwijsgebouw (gebouw 3.)   
17:30 uur                 Opening door de voorzitter van de LUMC Alumni Vereniging Prof.dr. Jan Bolk
17:45 uur                 Vaststelling jaarrekening 2018 door Prof.dr. Caesar Sterk
18:00 uur                 1e Lezing door Prof.dr. Willy Spaan:
                               "De strategische rol van het LUMC in de regionale ouderenzorg" 
18:45 uur                 2e Lezing door Dr. Simon Mooijaart:
                               "De oudere patiënt in het ziekenhuis" 
19:30 uur                 Algemene discussie
19:45 uur                 Diner
22:00 uur                 Einde programma 


Wilt u deze avond bijwonen? Schrijf u dan nu in via deze link naar het aanmeldformulier. Wanneer u lid bent van de LUMC Alumni Vereniging, dan zijn er geen kosten verbonden aan deze avond. Bent u geen lid, maar wilt u wel deelnemen aan het diner, dan vragen wij een bijdrage van 25,00 euro. Wanneer u uw partner wilt meenemen, dan verzoeken wij u ook voor uw partner apart het aanmeldformulier in te vullen. I.v.m. de catering, vragen wij u tijdig (uiterlijk 1 week van tevoren) aan te melden, indien u deel wilt nemen aan het diner!

Samenvatting voordrachten:

Prof. dr. Willy Spaan is voorzitter van de Raad van bestuur van het LUMC. Hij is viroloog van huis uit, was tot 2007 hoofd van de afdeling medische microbiologie en voorzitter van divisie 4 van het LUMC. Daarna heeft hij tot zijn benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC in mei 2015, leiding gegeven aan de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's Hertogenbosch . Als voorzitter is hij vooral betrokken bij de kwaliteit van zorg en de strategie van het LUMC. Hierin speelt de academische netwerkvorming een belangrijke rol, een netwerk met tweede lijns zorginstellingen, met de eerste lijn en met instellingen die zich primair richten op verpleeg-en thuiszorg. Willy Spaan is sinds december 2018 ook voorzitter van de Nederlandse Federatie van universitair medische centra, de NFU


Dr. Simon Mooijaart is internist ouderengeneeskunde bij de afdeling interne geneeskunde van het LUMC. Naast zijn klinische werkzaamheden en taken binnen het onderwijs houdt hij zich bezig met de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Hij initieerde onder andere de Acuut Presenterende Oudere Patiënt (APOP) studie en zette samen met anderen zorgpaden op voor ouderen met kanker en met eindstadium nierfalen.

 

Toelichting   bij de oudere patiënt in het ziekenhuis :

De oudere patiënt in het ziekenhuis

De komende decennia bereiken steeds meer mensen een hoge leeftijd en dat heeft grote gevolgen voor de inrichting van onze gezondheidszorg. Enerzijds een organisatorische uitdaging, zoals we nu al ieder jaar rond de griepepidemie horen over drukte op de Spoedeisende hulp. Maar, belangrijker nog, er moet ook inhoudelijk andere zorg geleverd worden, want ouderen zijn onderling heel divers. Waar de ene op 65-jarige leeftijd al vele ziekten en gebreken heeft is de ander op 85-jarige leeftijd nog heel vitaal. En er kunnen onderling ook grote verschillen zijn in voorkeuren en verwachtingen van behandelingen. Soms is langer leven een doel, maar soms ook behoud van geheugen en zelfredzaamheid ook als dat een korter leven betekent. Maar de wetenschappelijke onderbouwing hoe dit een plaats te geven ontbreekt en is niet voldoende ingevuld in de zorg in het ziekenhuis. Wat is er nodig om de zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis te verbeteren? En waarom moeten we dat doen door regionale samenwerking? Kan dat überhaupt?