Activiteiten

De vereniging organiseert per jaar enkele activiteiten voor alumni. Onder andere een symposium in april en een lezing in november. Binnenkort kunt u zich aanmelden voor de algemene ledenvergadering en de lezing op 4 april. 

Bijeenkomst 4 april

Sinds 6 juli heeft het LUMC een nieuwe afdeling. Chemische Immunologie heet het vakgebied, dat een belangrijke schakel vormt in het zoeken naar chemische oplossingen voor het bestrijden van levensbedreigende en chronische ziekten, zoals kanker, tuberculose en auto-immuunziekten. De lezing wordt gegeven door professor J. Neefjes.


Alumni huis voor Leidse Alumni
Er is nu één plek waar de medewerkers van het Alumnibureau en van het fonds hun thuisbasis hebben én waar alumni altijd van harte welkom zijn, het Leidse Alumni Huis op Rapenburg 68. Voor bijzondere gelegenheden is er in het Academiegebouw bovendien een speciale Alumnikamer ingericht met meubels uit het Snouck Hurgronjehuis van het Leids Universiteits Fonds.  
Akte van afstuderen opvragen
U kunt geen nieuwe bul krijgen, omdat de bul maar één keer wordt uitgereikt. U kunt wel online een akte van afstuderen aanvragen bij Directoraat Onderwijs en Opleidingen. Deze akte heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw bul.