Afdeling

Pathologie

De afdeling Pathologie verleent een scala aan diagnostische diensten binnen de klinische pathologie aan interne afdelingen van het LUMC, alsmede revisies en consultaties naar aanleiding van regionale, landelijke en internationale verwijzingen.
Patiëntenzorg

Bijzondere aandachtsgebieden

Bijzondere aandachtsgebieden die een relatie hebben met onderzoeksactiviteiten, zijn:

 • Bot- en wekedelentumor-pathologie;
 • Gynaecopathologie;
 • Nier- en transplantatiepathologie;
 • Hematopathologie;
 • (Erfelijke) tumoren van het darmstelsel en endocriene organen;
 • Neuropathologie;
 • Longpathologie;
 • (Erfelijke) tumoren van de borst’
 • Oogpathologie

Ieder aandachtsgebied wordt aangestuurd door gespecialiseerde pathologen, daarbij ondersteund door (moleculair) biologen en deskundigen op het gebied van ICT/dataverwerking.

Richtlijnen consultmateriaal

Hier vindt u de richtlijnen voor het insturen van consultmateriaal:

Materiaal zenden naar

Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Pathologie – t.a.v. Consultservice L1-Q
Postbus 9600,
2300 RC Leiden

Looproute 854 (ontvangstbalie P2-16)
Volg instructie op locatie

Tel.: 071 526 50 52

De Consultservice kan geen uitslagen verstrekken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het patiëntenzorgsecretariaat per e-mail: Patientenzorg_secretariaat@lumc.nl.

Hier vindt u de richtlijnen voor het insturen van consultmateriaal:

Materiaal zenden naar

Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Pathologie – t.a.v. Consultservice L1-Q
Postbus 9600,
2300 RC Leiden

Looproute 854 (ontvangstbalie P2-16)
Volg instructie op locatie

Tel.: 071 526 50 52

De Consultservice kan geen uitslagen verstrekken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het patiëntenzorgsecretariaat per e-mail: Patientenzorg_secretariaat@lumc.nl.

Materiaal aanleveren

1. Vries materiaal op droogijs gevroren houden in piepschuim bak, met bijbehorende documenten (verslag)*
2. Vers materiaal op ijs gekoeld houden, met bijbehorende documenten (verslag)*
3. Coupes en/of FFPE-blokjes verpakt per patiënt, met bijbehorende documenten (verslag)**

*Vries en vers materiaal versturen naar:
Leids Universitair Medisch Centrum
Pathologie – t.a.v. Consultservice L1-Q
Antwoordnummer 10392
2300 WB Leiden

**Coupes en blokjes versturen naar:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Pathologie – t.a.v. Consultservice L1-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Checklist consult materiaal

• Volledig ingevuld aanvraagformulier;
• Alle relevante paraffineblokjes;
• Alle bijbehorende pathologieverslagen;
• In geval van bottumoren tevens uitgebreide klinische gegevens en een CD/DVD met relevante radiologische beeldvorming;
• Voor moleculair onderzoek wordt geadviseerd tenminste een HE-coupe met bijbehorend paraffineblokje met tumorweefsel in te sturen; het incompleet insturen kan invloed hebben op de doorlooptijd. Indien u alleen cytologie glaasjes of alleen DNA zou willen insturen, dit graag tevoren overleggen met de relevante patholoog.

Let op:
Een formulier (zie PDF hieronder) per patiënt, indien meerdere casus tegelijk worden ingestuurd, graag per casus afzonderlijk verpakken. De afzonderlijk verpakte casus mogen wel in een grote envelop.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
• Patiëntenzorgsecretariaat Pathologie via 071 526 65 03 of
• Consult Service via 071 526 50 52
De Consultservice kan geen uitslagen verstrekken. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het patiëntenzorgsecretariaat per e-mail: Patientenzorg_secretariaat@lumc.nl.

Onderwijs

De afdeling Pathologie levert een belangrijke inhoudelijke (en ook  bestuurlijke) bijdrage aan het onderwijs binnen het LUMC. Vanwege het grote aantal onderwijsmomenten en de diversiteit van onderwerpen is de hele staf hierbij betrokken, waarbij gestreefd wordt naar topkwaliteit. Dit betreft:

 • Onderwijs aan studenten;
 • Onderwijs in kader van keuzecoschap of semiartsstage bij de pathologie;
 • Opleiding in research via stageplaatsen;
 • Opleiding tot patholoog;
 • Opleiding tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP)
 • En bij- en nascholing van medisch specialisten, onderzoekers en analisten.
 • Fellowship en verdiepingsstages in deelgebieden bot- en weke delen en gyneacopathologie.
Research

The department of Pathology hosts basic, translational, and clinical research. Our research is largely focused on clinical material to understand mechanisms of disease and to translate findings to improved diagnostics and therapy. In particular, the department has a strong tradition of translating research findings to molecular diagnostic applications.

Research programs

The core of the research performed at the department of Pathology is subdivided into cancer research and research on vascular and renal diseases (including organ and cell transplantation). Our research groups go beyond the traditional approaches applied in Pathology as several groups are proficient in genomic and multidimensional immunophenotyping technologies, functional biochemical assays, and in state-of-the-art computational approaches (e.g. artificial intelligence).

The core of the research performed at the department of Pathology is subdivided into cancer research and research on vascular and renal diseases (including organ and cell transplantation). Our research groups go beyond the traditional approaches applied in Pathology as several groups are proficient in genomic and multidimensional immunophenotyping technologies, functional biochemical assays, and in state-of-the-art computational approaches (e.g. artificial intelligence).

The scientific research conducted at the department of Pathology is done in close collaboration with other departments of the LUMC as well as external national and international research groups. The research topics are closely aligned with the centers of expertise and European Reference Networks.

Research groups

The scientific research conducted at the department of Pathology is done in close collaboration with other departments of the LUMC as well as external national and international research groups. The research topics are closely aligned with the centers of expertise and European Reference Networks. The following topics are studied in the different research groups

 • Bone- and softtissue tumors (CoE: bone and soft tissue clinic)
 • Colorectal cander/ hereditary gastrointestinal cancer Endocrine tumors (CoE: Centrum Endocrine Tumors Leiden)
 • Diabetes
 • Transplantation
 • SLE and vasculitis (CoE: Rare Autoinflammatory Diseases)
 • Complement related diseases (CoE: Complement mediated renal diseases)
 • Gynaecological tumors (CoE: Female Cancer Center)
 • Hereditary breast cancer
 • Lung cancer
 • Cutaneous lymnfoma
 • Neurooncology
 • Eye-melanoma
Over de afdeling

Missie en visie

De afdeling Pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum wil nationaal en internationaal een vernieuwende bijdrage blijven leveren aan de verbetering van de diagnostische pathologie en het wetenschappelijk onderzoek binnen ons vakgebied. Met onderwijs en bij- en nascholing brengt de afdeling visie en kennis over aan studenten, onderzoekers in opleiding, (arts)-assistenten in opleiding, analisten en medisch specialisten.

Contactinformatie

Patiëntenzorg

Afdeling Pathologie - LUMC
Patiëntenzorg secretariaat (L1-Q)
Postbus 9600, 2300 RC Leiden.
Tel: 071-52 66503
Email: Patientenzorg_Secretariaat@lumc.nl

Onderwijs en Opleidingen

Kantebeen-Zoetemelk
Email: m.a.p.kantebeen-zoetemelk@lumc.nl (Staf-secretariaat)
Afdeling Pathologie
LUMC L1Q
Postbus 9600
2300 RC LEIDEN
Tel. 071-52 66622

Accreditatie NEN-EN-ISO 15189

Het kwaliteitszorgsysteem van de Pathologie is opgezet naar richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd. Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA onder registratienummer M108.