Afdeling

Ouderengeneeskunde

De afdeling Ouderengeneeskunde is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde in het LUMC. De oudere mens staat op deze afdeling centraal. De afdeling Ouderengeneeskunde biedt kwalitatief hoogstaande zorg voor oudere patiënten die de polikliniek bezoeken of die zijn opgenomen in het LUMC. De patiëntenzorg gaat samen met wetenschappelijk onderzoek, voor het verder verbeteren van de zorg. Ook ...
De afdeling Ouderengeneeskunde is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde in het LUMC. De oudere mens staat op deze afdeling centraal. De afdeling Ouderengeneeskunde biedt kwalitatief hoogstaande zorg voor oudere patiënten die de polikliniek bezoeken of die zijn opgenomen in het LUMC. De patiëntenzorg gaat samen met wetenschappelijk onderzoek, voor het verder verbeteren van de zorg. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar veroudering en langlevendheid. De afdeling verzorgt ook onderwijs.
Patiëntenzorg

De afdeling Ouderengeneeskunde is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC. De afdeling biedt zorg voor oudere patiënten die de polikliniek bezoeken of die zijn opgenomen in het LUMC. De afdeling Ouderengeneeskunde doet ook wetenschappelijk onderzoek. Zo verbeteren we de zorg voor de oudere patiënt.

Poliklinische zorg

Meestal wordt u pas op de polikliniek Ouderengeneeskunde gezien wanneer u al patiënt bent bij een ander specialisme binnen het LUMC. U wordt bijvoorbeeld doorverwezen voor een analyse van geheugenklachten, wegens functionele achteruitgang of een aandoening aan uw organen.

De afdeling Ouderengeneeskunde is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC. De afdeling biedt zorg voor oudere patiënten die de polikliniek bezoeken of die zijn opgenomen in het LUMC. De afdeling Ouderengeneeskunde doet ook wetenschappelijk onderzoek. Zo verbeteren we de zorg voor de oudere patiënt.

Poliklinische zorg

Meestal wordt u pas op de polikliniek Ouderengeneeskunde gezien wanneer u al patiënt bent bij een ander specialisme binnen het LUMC. U wordt bijvoorbeeld doorverwezen voor een analyse van geheugenklachten, wegens functionele achteruitgang of een aandoening aan uw organen.

Daarnaast komen op de afdeling Ouderengeneeskunde ook veel patiënten voor een preoperatieve beoordeling; hierbij krijgt u adviezen om zo goed mogelijk de opname en ingreep te ondergaan.

Naast een algemene polikliniek Ouderengeneeskunde en preoperatieve screening voor ouderen, zijn er door de Ouderengeneeskunde nog een aantal zorgpaden opgezet, in samenwerking met andere specialismen:

 • Zorgpad ouderennefrologie: zorg omtrent de nieren;
 • Zorgpad ouderenoncologie: zorg bij kanker;
 • Zorgpad neuropsychiatrie: gericht op geheugen;
 • Zorgpad ouderencardiologie: hart- en vaatziekten (dit zorgpad is momenteel in opstartfase).

Een zorgpad bestaat uit meerdere onderzoeken om een verantwoorde diagnose en een passend behandelplan op te stellen. Vaak vinden deze onderzoeken op dezelfde dag plaats. Vanwege de toegenomen kwetsbaarheid worden bij ouderen de voor- en nadelen van zware ingrepen of behandelingen (zoals operaties, chemotherapie of nierdialyse) samen met de patiënt afgewogen. Daarbij worden de doelen en verwachtingen van de patiënt uitgebreid besproken.

Klinische zorg

De afdeling Ouderengeneeskunde heeft sinds juni 2021 een klinische afdeling. Op deze afdeling worden kwetsbare oudere patiënten met een probleem aan de organen opgenomen. Hier vindt diagnostiek en behandeling plaats. Ook wordt in een team van onder andere fysiotherapeuten, transferverpleegkundigen en verpleegkundigen gewerkt aan ondersteuning en begeleiding richting het ontslag uit het ziekenhuis én daarna. Deze ondersteuning richt zich op:

 • Functiebehoud en zelfredzaamheid van u als oudere patiënt;
 • Het versterken van het zorgnetwerk;
 • En een goed voorbereid ontslag.

De afdeling Ouderengeneeskunde is daarnaast actief in het beoordelen en mede-behandelen van oudere patiënten die door het hele LUMC opgenomen zijn. De afdeling geeft advies over de behandeling. Maar ook wanneer ouderen te maken hebben met delier of geheugenproblemen. Ook op het gebied van nazorg en herstel geeft de afdeling Ouderengeneeskunde advies. De afdeling heeft hiervoor een goede samenwerking met veel andere afdelingen binnen het LUMC. 

Onderwijs

De subafdeling Ouderengeneeskunde van de afdeling Interne Geneeskunde draagt met haar expertise over de veroudering en ouderengeneeskunde bij aan het brede scala van de LUMC-opleidingen (zoals geneeskunde, biomedische wetenschappen, farmacie, Vitality and Ageing en geriatrie verpleegkunde) en op meerdere competentieniveau’s (bachelor, master, postacademische opleidingen en nascholingen).

Onze missie is dat elke professional bekwaam is om op zijn niveau een individuele oudere hulp op maat te bieden. De visie is dat ons onderwijs enthousiasmeert voor het werken met ouderen. De strategie is dat naast patiënten ook studenten en diverse (para)medische beroepen bij het ontwikkelen en geven van onderwijs betrokken zijn. Wij gebruiken diverse didactische vormen en toetsing die bij de gestelde leerdoelen passen en de aanstaande professionals aanspreken.

De subafdeling Ouderengeneeskunde van de afdeling Interne Geneeskunde draagt met haar expertise over de veroudering en ouderengeneeskunde bij aan het brede scala van de LUMC-opleidingen (zoals geneeskunde, biomedische wetenschappen, farmacie, Vitality and Ageing en geriatrie verpleegkunde) en op meerdere competentieniveau’s (bachelor, master, postacademische opleidingen en nascholingen).

Onze missie is dat elke professional bekwaam is om op zijn niveau een individuele oudere hulp op maat te bieden. De visie is dat ons onderwijs enthousiasmeert voor het werken met ouderen. De strategie is dat naast patiënten ook studenten en diverse (para)medische beroepen bij het ontwikkelen en geven van onderwijs betrokken zijn. Wij gebruiken diverse didactische vormen en toetsing die bij de gestelde leerdoelen passen en de aanstaande professionals aanspreken.

Hieronder volgt een beschrijving van de enkele opleidingen waarin onze afdeling een belangrijke rol speelt.

Research

Het onderzoek van de afdeling Ouderengeneeskunde richt zich op het vergroten  van wetenschappelijke bewijs gericht op het beter begrijpen en behandelen van ziekten in de oudere patiënt en een betere organisatie van de zorg voor de oudere patiënt.

Within the field of aging research there has always been a clear distinction between groups studying the biology of ageing and longevity (traditional gerontology) and those who tackle clinical problems of old people (traditional geriatrics). Our group is increasingly renowned as one of the very few centers in the world that is successfully combining these two fields.

Het onderzoek van de afdeling Ouderengeneeskunde richt zich op het vergroten  van wetenschappelijke bewijs gericht op het beter begrijpen en behandelen van ziekten in de oudere patiënt en een betere organisatie van de zorg voor de oudere patiënt.

Within the field of aging research there has always been a clear distinction between groups studying the biology of ageing and longevity (traditional gerontology) and those who tackle clinical problems of old people (traditional geriatrics). Our group is increasingly renowned as one of the very few centers in the world that is successfully combining these two fields.

The 3 research lines within our research Programme 20801 is firmly embedded within the LUMC research theme ‘LEGend (Life Course Epidemiology and Geroscience)’, with links to other themes, especially  ‘Cancer’, ‘Cardiovascular’, and ‘Medical Genomics’. We play a leading role in the Theme LEGend as co-chair (Prof. Mooijaart) and as leaders of three of the five interacting subthemes, namely (i) Treating the older patient; ageing with disease (Prof. Mooijaart), (ii) Etiology of ageing and the life course element in disease risk (Dr. van Heemst), and (iii) Education in Life course epidemiology and Geroscience, the Leiden Age Campus (Prof. Gussekloo).

Our research is connected to the following Top Referral Functions (TRF)              

 • Geriatric Emergency Medicine
 • Nephrogeriatrics
 • Treatment decisions in older patients needing complex third line treatment

Evidence-based medicine for older patients

The aim of our clinical research is improve risk prediction for adverse disease- and treatment-related health outcomes in older patients, and to improve treatment and care for older patients. Towards these ends, we apply epidemiological methods to assess risk prediction in older populations, study outcomes that are relevant for older people and develop new interventions aimed at protecting and preserving health and functional independence. We continue to make major investments in the recruitment of clinically relevant populations of older people and patients and in the assessment of clinically relevant measures of geriatric vulnerability and biomarkers.

Pathophysiology of human ageing

The aim of our (patho)physiological research is to increase our understanding of the ageing process and its associated diseases and to identify targets for intervention. Towards these ends, we apply advanced epidemiological methods to answer questions of causal inference in older populations, and we perform in depth diagnostic (intervention) studies with the aim to identify and validate biomarkers and targets for protection and preservation health and functional independence. To achieve these goals, we focus our research on studies in older people in the spectrum from healthy to diseased.

Organization of health care for the older patient

The older patient typically has multiple care providers both inside and outside the hospitals. Disease episodes are often journeys across multiple institutions. The aim of our research is to provide continuity of care by developing, testing and implementing pathways that help deliver appropriate care at the right time and the right place and aimed at outcomes that are relevant for older people. Research in this domain also includes eHealth and telemonitoring solutions.

Over de afdeling

Contactgegevens

Polikliniek Ouderengeneeskunde - Bezoekadres

Locatie B-2-P, route 25
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon  : 071  526 18 50 (9.00-12.00 uur) 

Polikliniek Ouderengeneeskunde - Postadres 

Postzone B-2-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Sectie Ouderengeneeskunde - Bezoekadres

Polikliniek Ouderengeneeskunde - Bezoekadres

Locatie B-2-P, route 25
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon  : 071  526 18 50 (9.00-12.00 uur) 

Polikliniek Ouderengeneeskunde - Postadres 

Postzone B-2-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Sectie Ouderengeneeskunde - Bezoekadres

Locatie C-7-Q-57,  route 222
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon : 071 526 66 40
Email      : Ouderengeneeskunde@lumc.nl

Sectie Ouderengeneeskunde - Postadres 

Postzone C-7-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Medewerkers in de patiëntenzorg

Medisch Specialisten

 • Dr. F. (Frederiek) van den Bos, internist ouderengeneeskunde
 • Prof. dr. S.P. (Simon) Mooijaart, internist ouderengeneeskunde
 • Dr. A.M. (Ania) Oleksik, internist ouderengeneeskunde
 • Drs. R.A.L. (Rosalinde) Smits, internist ouderengeneeskunde
 • Dr. M.A. (Marjolein) Wijngaarden, internist ouderengeneeskunde

Verpleegkundig Specialisten

Medisch Specialisten

 • Dr. F. (Frederiek) van den Bos, internist ouderengeneeskunde
 • Prof. dr. S.P. (Simon) Mooijaart, internist ouderengeneeskunde
 • Dr. A.M. (Ania) Oleksik, internist ouderengeneeskunde
 • Drs. R.A.L. (Rosalinde) Smits, internist ouderengeneeskunde
 • Dr. M.A. (Marjolein) Wijngaarden, internist ouderengeneeskunde

Verpleegkundig Specialisten

 • (Anna) uit den Boogaard, verpleegkundig specialist
 • A.M. (Anja) Booijen, verpleegkundig specialist
 • F.A. (Frederique) de Croock, verpleegkundig specialist

Neuropsycholoog

 • Dr. M.N.W. (Marie-Noëlle) Witjes - Ané, klinisch neuropsycholoog