Patiëntenfolder

Transplantatie en immunotherapie

Lees meer over transplantatie en immunotherapie.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie.

Stamceltransplantatie (beenmergtransplantatie of bloedceltransplantatie) met cellen van een familielid, een onverwante donor of uit navelstrengbloed kan gebruikt worden voor de behandeling van een groot aantal kwaadaardige en goedaardige ernstige ziekten van het bloed, beenmerg of de lymfklieren. De afdeling Hematologie heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van nieuwe protocollen voor stamceltransplantatie en de behandeling van patiënten met behulp van afweercellen die zich richten op het vernietigen van kwaadaardige cellen. Door het ontwikkelen van specifieke behandelingsmethoden is het mogelijk patiënten voor een groot aantal ziekten te behandelen waarbij patiënten die in goede conditie zijn en onder 75 jaar voor deze behandeling in aanmerking kunnen komen. 

Stamceltransplantatie wordt vaak gebruikt wanneer aanvankelijke behandelingen met chemotherapie en antistof behandelingen onvoldoende werken. Patiënten worden daarom vaak verwezen naar de afdeling Hematologie van het LUMC voor stamceltransplantatie door hematologen van andere ziekenhuizen. Ziekten waarvoor allogene stamceltransplantatie zinvol kan zijn zijn onder meer: acute leukemie, chronische myeloide leukemie, chronische lymfatische leukemie, kwaadaardige lymfomen, de ziekte van Hodgkin, de ziekte van Kahler (multipel myeloom), aplastische anemie en erfelijke ziekte van de bloedvorming. Of het voor patiënten zinvol is een stamceltransplantatie te ondergaan wordt in samenspraak tussen de verwijzende specialist, de patiënt en de hematologen van het LUMC besloten.

Transplantatie en immunotherapie