Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is alle zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten en naasten. Het doel van palliatieve zorg is dat u zo lang mogelijk leeft met een goede kwaliteit van leven. Verhelpen of verminderen van klachten is hierbij belangrijk. Binnen het LUMC kunt u terecht bij het Consultteam Palliatieve Zorg.
Verpleegkundige helpt patiënt.

Klachten bespreken en behandelen

Door uw ziekte en de behandeling kunnen allerlei klachten uw kwaliteit van leven beïnvloeden. Het is belangrijk deze klachten op tijd op te merken, te bespreken en zo mogelijk te behandelen. Binnen het LUMC kunt u hiervoor terecht bij het Consultteam Palliatieve Zorg. Hier krijgt u ondersteuning en advies van artsen en verpleegkundige specialisten. Het gaat hierbij niet alleen om hulp bij lichamelijke klachten. Het gaat ook om psychische, sociale en spirituele vragen of problemen. Ook is er aandacht voor uw omgeving, zoals familie en andere naasten.

Contact Palliatieve Zorg LUMC

Uw behandelend arts kan u aanmelden bij het Consultteam Palliatieve Zorg. U kunt ook zelf om een gesprek vragen. Geef dit dan door aan uw arts.

  • Telefoon: 071 526 19 16 (tijdens kantooruren)
  • E-mail naar het Consultteam Palliatieve Zorg: palliatievezorg@lumc.nl

Palliatieve zorg: voor wie?

Palliatieve zorg is niet alleen zorg voor mensen in de laatste levensfase (terminale zorg). Palliatieve zorg kan ook veel steun bieden als u ernstig en ongeneeslijk ziek bent met nog een redelijke levensverwachting. Bijvoorbeeld na een beroerte of als u behandelingen krijgt voor kanker. Of als u longemfyseem heeft, hartfalen, nieraandoeningen of dementie.

Wat doet het Consultteam voor u?

Het Consultteam bespreekt de wensen en behoeften van u en uw naasten. We kijken naar wat u belangrijk vindt in het leven en hoe we u hierbij kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over lichamelijke klachten, gevoelens als angst en somberheid en zorgen of vragen over de toekomst. Het contact met het Consultteam Palliatieve Zorg bestaat uit een of enkele gesprekken. Hierna ervaart u mogelijk meer rust en overzicht over uw situatie.

Consultteam

Het Consultteam Palliatieve Zorg wil dat alle hulpverleners zo goed mogelijk samenwerken. Zowel in het ziekenhuis als thuis. Het team ondersteunt en adviseert. Het Consultteam Palliatieve Zorg bestaat uit:

  • verpleegkundig specialisten en artsen palliatieve zorg
  • medisch specialisten, zoals een oncoloog, bestralingsarts en pijnarts
  • geestelijk verzorger, diëtiste, apotheker
  • Indien nodig worden andere specialisten betrokken.

Afspraak en verloop gesprek

Meld het uw arts als u zelf contact heeft opgenomen met het Consultteam Palliatieve Zorg. Na uw aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt. Uw familie en/of naasten zijn hierbij ook welkom. Het gesprek heeft u op de polikliniek. Als u opgenomen bent, vindt het gesprek op de verpleegafdeling plaats.

Tijdens het gesprek inventariseert de consulent palliatieve zorg uitgebreid uw vragen en problemen. Ook krijgt u praktische informatie en eerste adviezen. Hierna wordt uw situatie besproken met de andere leden van het Consultteam Palliatieve Zorg. De adviezen die hieruit voortkomen bespreekt de consulent palliatieve zorg en/of uw behandelend arts met u. Het advies wordt indien nodig doorgestuurd naar uw huisarts.