Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers van het LUMC bieden u een luisterend oor. Zij geven u en uw naasten ruimte voor wat u bezighoudt tijdens uw opname.
Iemand steek een kaarsje aan.

Wat doen geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers van het LUMC staan voor u en uw naasten klaar met aandacht en begeleiding. U kunt met hen bespreken wat er in u omgaat. Want een behandeling of operatie kan veel losmaken. Misschien herkent u uzelf soms niet meer en ervaart u onvrede en onrust. Of u zit met vragen over leven en dood. Na een gesprek met een geestelijk verzorger weet u waar u nu staat en wat voor u belangrijk is. Er is iemand die u steunt als u zich machteloos voelt. Zo kunt u weer tot uzelf komen. Uw geloof of levensbeschouwing kan ook een plaats krijgen in het gesprek. Als u dit wilt, kunt u de geestelijk verzorger hierom vragen.

Voor wie

Geestelijke verzorging is er voor alle LUMC-patiënten. Dit geldt ook voor uw begeleiders, zoals familie of mantelzorgers. Een gesprek kan zowel in het ziekenhuis als thuis plaatsvinden. Ook kan een geestelijk verzorger op eigen initiatief bij u langskomen, bijvoorbeeld bij een ingrijpende behandeling of wanneer u lange tijd in het ziekenhuis verblijft. De geestelijk verzorger informeert u dan over de mogelijkheid van zijn of haar ondersteuning.

Gesprek met een geestelijk verzorger

Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk. Het start meestal met de vraag: ‘Wat houdt u bezig?’. U bepaalt waar u het over wilt hebben.

Geloof en rituelen

U kunt samen met een geestelijk verzorger stilstaan bij hoe u in het leven staat. Heeft u daarbij behoefte aan informatie over geloof of levensbeschouwing? Geef dit dan gerust aan. In het LUMC werken geestelijk verzorgers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden: katholiek, protestants, islamitisch en humanistisch. De geestelijk verzorger kan u ook helpen contact te leggen met uw eigen geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld met uw eigen dominee, pastoor of imam.

U kunt samen met een geestelijk verzorger stilstaan bij hoe u in het leven staat. Heeft u daarbij behoefte aan informatie over geloof of levensbeschouwing? Geef dit dan gerust aan. In het LUMC werken geestelijk verzorgers met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden: katholiek, protestants, islamitisch en humanistisch. De geestelijk verzorger kan u ook helpen contact te leggen met uw eigen geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld met uw eigen dominee, pastoor of imam.

U kunt ook bij de geestelijk verzorger terecht voor vragen of wensen rondom een persoonlijke ceremonie of religieus ritueel. Bijvoorbeeld voor:

  • avondmaal of communie;
  • doop;
  • gebed;
  • Koranrecitatie;
  • persoonlijke ceremonie rondom het sterven;
  • ziekenzalving of ziekenzegen (“bediening”).

Contact geestelijk verzorger

Wilt u een gesprek met een geestelijk verzorger van het LUMC? Contact opnemen kan op verschillende manieren:

  • Geef uw behoefte aan een gesprek of kennismaking aan bij uw arts of verpleegkundige;
  • Stuur een e-mail naar infodgv@lumc.nl;
  • Of bel naar 071 526 27 40, op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.
  • Bij spoed zijn wij dag en nacht bereikbaar via een arts of verpleegkundige.

Kennismaking

Wilt u eerst meer informatie en nagaan of een gesprek voor u prettig is? Neemt u dan contact op met een geestelijk verzorger van uw voorkeur voor een kennismaking. Bekijk meer informatie over geestelijk verzorgers van het LUMC.

Ondersteuning belangrijke keuzes (morele counseling)

Soms moet u een moeilijke keuze maken. Bijvoorbeeld of u doorgaat met een behandeling. Dan kan het rust geven om te weten dat u uw besluit weloverwogen heeft genomen. Geestelijk verzorgers kunnen u hierbij helpen via zogeheten morele counseling. Ze begeleiden bij het nemen van moeilijke en belangrijke beslissingen. En bespreken uw persoonlijke overwegingen hierbij.