Afdeling

Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten en hun naasten die behoefte hebben aan een gesprek. Ze bieden een luisterend oor, troost en inzicht en zijn ook te benaderen bij religieuze of levensbeschouwelijke wensen. De geestelijk verzorgers begeleiden ook gesprekken tussen zorgverleners over passende zorg in individuele gevallen. Ze denken mee over de zorg die recht doet aan de ...
Geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten en hun naasten die behoefte hebben aan een gesprek. Ze bieden een luisterend oor, troost en inzicht en zijn ook te benaderen bij religieuze of levensbeschouwelijke wensen. De geestelijk verzorgers begeleiden ook gesprekken tussen zorgverleners over passende zorg in individuele gevallen. Ze denken mee over de zorg die recht doet aan de overtuigingen van alle betrokkenen.
Patiëntenzorg

Geestelijke verzorging biedt u een luisterend oor, troost en inzicht. Als u ziek bent kan het belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudtGeestelijke verzorging helpt u om onder woorden te brengen waar het voor u om draait, wat u ervaart en wat u wilt.

Geestelijke verzorging is er niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten. En kan helpen in gesprekken tussen zorgverleners om te komen tot zorg die past bij de overtuigingen van alle betrokkenen.

Geestelijke verzorging biedt u een luisterend oor, troost en inzicht. Als u ziek bent kan het belangrijk zijn om stil te staan bij wat u bezighoudtGeestelijke verzorging helpt u om onder woorden te brengen waar het voor u om draait, wat u ervaart en wat u wilt.

Geestelijke verzorging is er niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten. En kan helpen in gesprekken tussen zorgverleners om te komen tot zorg die past bij de overtuigingen van alle betrokkenen.

Voor wie en wanneer

Geestelijke verzorging is er voor alle LUMC-patiënten, maar ookvoor hun begeleiders, familie of mantelzorgers.

Geestelijke verzorging kan u helpen, als:

  • U onder woorden wilt brengen wat er in u omgaat.
  • U vanuit uw eigen beleving en ervaring in nieuwe omstandigheden wilt weten wat voor u belangrijk en van betekenis is.
  • U uw eigen verlangens duidelijk wilt kunnen uitspreken.
  • U religieuze of levensbeschouwelijke wensen heeft.

Meer over gesprekken met geestelijk verzorgers.

Voorzieningen

Stilteruimte en gebedsruimte

Het LUMC heeft een stiltecentrum en een islamitische gebedsruimte. Hier is ruimte voor persoonlijke stilte, bezinning, meditatie en gebed. U vindt de ruimtes op het Leidse Plein op de 2e etage, naast de roltrappen en het restaurant. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. In het stiltecentrum kunt u een kaars opsteken en uw gedachten en wensen opschrijven.

Gedenkmomenten overledenen

Stilteruimte en gebedsruimte

Het LUMC heeft een stiltecentrum en een islamitische gebedsruimte. Hier is ruimte voor persoonlijke stilte, bezinning, meditatie en gebed. U vindt de ruimtes op het Leidse Plein op de 2e etage, naast de roltrappen en het restaurant. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. In het stiltecentrum kunt u een kaars opsteken en uw gedachten en wensen opschrijven.

Gedenkmomenten overledenen

Jaarlijks is er een herdenking voor ouders, verzorgers en familie van kinderen die in het LUMC zijn overleden. Ook is er regelmatig een gedenkmoment voor nabestaanden van overledenen die hun lichaam aan de wetenschap hebben geschonken.

Onderwijs

Geestelijk verzorgers van het LUMC zijn ook actief in het onderwijs. Zij delen hun expertise met andere zorgprofessionals binnen het LUMC en in de regio. Denk hierbij aan thema’s als zingeving, spiritualiteit, levensbeschouwing en ethiek.

Stage lopen bij de dienst geestelijke verzorging is mogelijk.

Over de afdeling

Contactgegevens

Als u als patiënt of direct betrokkene wilt kennismaken of een gesprek wenst, kunt u om contact vragen door:

  • binnen kantooruren de dienst Geestelijke Verzorging te bellen, tel. 071-526 2740.
  • binnen en buiten kantooruren een arts of verpleegkundige te vragen dit door te geven.
  • Mailen kan ook: infodgv@lumc.nl

Als u als patiënt of direct betrokkene wilt kennismaken of een gesprek wenst, kunt u om contact vragen door:

  • binnen kantooruren de dienst Geestelijke Verzorging te bellen, tel. 071-526 2740.
  • binnen en buiten kantooruren een arts of verpleegkundige te vragen dit door te geven.
  • Mailen kan ook: infodgv@lumc.nl

Dienst Geestelijke Verzorging
Postzone C-3-P, Postbus 9600
2300 RC Leiden

Kamers C3-P-22 en C3-P-28 (route 138)