Vergoedingen en facturen

Uw zorgverzekeraar stuurt u een overzicht met hierin de kosten van de zorg door het LUMC. Wilt u weten hoe deze kosten tot stand zijn gekomen? We lichten de kosten van uw behandelingen en andere zorg toe.

Wat is een dbc-zorgproduct?

Op het moment dat u bij de zorgaanbieder komt met een ‘zorgvraag’, wordt een zogenoemd dbc-zorgproduct geopend. DBC staat voor: Diagnose Behandel Combinatie. In deze dbc legt de zorgaanbieder steeds vast welke zorgactiviteiten zijn uitgevoerd voor een diagnose en/of behandeling. Van het eerste consult tot de laatste controle bijvoorbeeld, bij een gebroken been. Vaak wordt dan een röntgenfoto gemaakt en gips aangebracht. Daarnaast kan er ook een operatie en verblijf op de verpleegafdeling nodig zijn.

Eén prijs per dbc-zorgproduct

Elk zorgproduct heeft een standaardprijs. Die prijs is een gemiddelde van de behandelingen die bij het zorgproduct horen. U kunt minder of juist meer zorg nodig hebben van dat zorgproduct. Bij alle patiënten binnen één zorgproduct wordt echter dezelfde (gemiddelde) prijs gerekend. 

Behandelperiode en factuur

Het is landelijk vastgelegd wanneer een dbc afgesloten moet worden. De looptijd van een eerste dbc is 90 dagen. De looptijd van een vervolg- dbc is maximaal 120 dagen. Duurt de behandeling langer dan deze vaste afsluitmomenten? Dan wordt een vervolg- dbc geopend. Bent u voor langere periode onder behandeling? Dan worden meerdere dbc -zorgproducten in rekening gebracht. 

Eigen risico en dbc's

Belangrijk: de startdatum van een DBC bepaalt de factuur en het eigen risico. Een gesprek of kort onderzoek bij de specialist kan al de startdatum zijn.

Gaat de behandeling na 120 dagen verder, dan wordt er op de 121ste dag een nieuw dbc-vervolgtraject geopend. Dit proces herhaalt zich steeds na maximaal 121 dagen, zolang de behandeling doorloopt. Uw eigen risico wordt verrekend met de datum waarop het nieuwe traject is begonnen. Valt de datum van het traject in het volgende kalenderjaar? Dan zullen de kosten dus worden verrekend met uw eigen risico van het ‘nieuwe’ jaar. Valt het nieuwe traject in het vorige kalenderjaar? Dan zullen de kosten worden verrekend in het ‘oude’ jaar.

Niet alleen dbc's

Er zijn nog enkele specialisaties (afdelingen) die niet alleen met zorgproducten (dbc‘s) werken. Dit zijn:

  • Radiologie (zowel zorgproduct als afzonderlijke verrichtingen);
  • Klinische Genetica (zowel zorgproduct als afzonderlijke verrichtingen);
  • Mond- en Kaakchirurgie;
  • Bijzondere Tandheelkunde;
  • Fysiotherapie;
  • Dure geneesmiddelen, Weesgeneesmiddelen en Intensive Care (IC)-dagen worden naast de zorgproducten gefactureerd.

Bent u onder behandeling bij een van bovenstaande specialismen binnen het LUMC? Dan factureren wij of dbc’s, of de afzonderlijke verrichtingen. Deze facturen sturen wij ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Passantenprijs

In bepaalde situaties worden de zorgkosten rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Namelijk:

  • behandelingen waarvoor uw verzekeraar geen contract met het LUMC heeft afgesloten;
  • niet-verzekerde zorg;
  • behandelingen als u geen zorgverzekering heeft;
  • geleverde zorg zonder geldige verwijzing (geldt niet voor spoedzorg).

Voor deze zorg rekent het LUMC de zogenaamde ‘passantenprijs’. U bent als patiënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze rekening. Ook moet u mogelijk een deel van de factuur zelf betalen als u een budgetpolis heeft waarmee u niet terechtkunt in het LUMC.

Vragen over zorgkosten of een factuur van het LUMC?

Lees de veelgestelde vragen over vergoedingen en facturen of neem contact op.

Lees meer over kosten van ziekenhuiszorg via www.dezorgnota.nl