Zorgkosten

Zorg in het ziekenhuis kost geld. U betaalt bijvoorbeeld ook voor een digitaal consult of consult per e-mail. Uw basiszorgverzekering vergoed verschillende zorgkosten, maar niet iedere behandeling in het LUMC wordt vergoed. Dit hangt ook af van uw zorgverzekeraar of type zorgverzekering. We leggen uit waar u op moet letten.

Vergoeding zorgkosten

Niet elke behandeling in het LUMC wordt vergoed door zorgverzekeraars. Zeker niet als de zorg alleen via de aanvullende verzekering wordt vergoed of als u een budgetpolis heeft. Vergoedt de zorgverzekeraar uw zorgkosten niet? Dan worden de kosten rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur.

Afspraak? Raadpleeg vooraf uw zorgverzekeraar!

Wij willen niet dat een rekening van het LUMC voor u als verrassing komt. Toch gebeurt dit soms. Raadpleeg daarom uw zorgverzekering voor uw afspraak bij het LUMC. Ga na of er met het LUMC een contract is afgesloten voor uw afspraak of behandeling. Lees uw polisvoorwaarden goed door en bel zo nodig met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar weet met welke ziekenhuizen een contract is en waar uw kosten (deels) worden vergoed.

Lees meer over budgetpolissen, vergoedingen en facturen en zorgkosten als buitenlandse patiënt. Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden over zorgkosten.