Zorgverzekeringen

Wanneer u in Nederland woont of werkt, bent u verplicht om u te verzekeren voor ziektekosten. De meeste zorg door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) valt onder de basisverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Soms moet u ziekenhuiszorg zelf betalen. Bijvoorbeeld als u een budgetpolis heeft. Deze goedkope zorgverzekeringen vergoeden niet altijd de zorg in het LUMC.