Voortplantingscentrum | Voor professionals

Het Voortplantingscentrum van het LUMC onderzoekt waarom een zwangerschap uitblijft en biedt veel verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen aan.
Over ons centrum

​In het Voortplantingscentrum van het LUMC helpen we stellen met een onvervulde kinderwens. Dit doen we al meer dan 30 jaar, met veel succes én resultaat.

Goede resultaten, geen wachtlijsten, ervaren specialisten; in Leiden vind je het allemaal. Maar wat onze kliniek echt bijzonder maakt, is onze patiëntgerichte benadering. Omdat we een relatief kleine kliniek zijn, kunnen we onze patiënten veel persoonlijke aandacht geven. Zo kunnen wensouders vanaf de eerste afspraak rekenen op een eigen fertiliteitsarts, een vast aanspreekpunt voor zolang de behandeling duurt.

Team Voortplantingscentrum

Kwaliteit van onze zorg

ISO 15189 accreditatieRVA M238 Logo - klein.jpg

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het IVF-laboratorium van de afdeling Gynaecologie/Verloskunde geaccrediteerd volgens de ISO 15189 registratienummer M238.

De ISO 15189 is een internationale norm voor laboratoria. De accreditatie betekent dat het IVF-laboratorium heeft aangetoond dat het voldoet aan zowel eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om kwaliteit en patiëntveiligheid te waarborgen. Laboratoria met een ISO 15189 accreditatie worden jaarlijks getoetst, zodat patiënten blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Bij het Voortplantingscentrum geven we graag zorg met aandacht aan onze patiënten. We vinden uw mening erg belangrijk en vragen ook regelmatig aan onze patiënten hoe tevreden ze over ons zijn.

Patiënt doorverwijzen

Patiënt verwijzen via zorgdomein of rechtstreeks via een afdeling

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten doorverwijzen met een verwijzingsbrief. Met deze brief kan de patiënt zelf een afspraak maken bij de polikliniek Fertiliteit (071 526 28 70).

Informatie voor artsen

Contact

  • Afspraak maken: 071 526 28 70 (ma t/m vrij: 09–12u en 14–16u)
  • Vragen over uw behandeling: stuur een E-consult via MijnLUMC of bel met de IVF-verpleegkundige: 071-5264052 (ma t/m vrij: 14.30–15.30u)

  • Noodsituaties tijdens kantoortijden: 071 526 28 70
  • Noodsituaties buiten kantoortijden: 071 526 91 11
  • Contact met maatschappelijk werk: 071 526 30 40

Voor het doorgeven van de eerste dag van uw menstruatie of voor testen en uitslagen (IVF verpleegkundige): e-consult via MijnLUMC.

E-mail
ivf@lumc.nl

Bezoekadres
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

  • Locatie polikliniek fertiliteit: H-03-P, routenummer 485
  • Locatie inleveren sperma: H-03-P, routenummer 485

Postadres
LUMC – Afdeling Voortplantingscentrum
Postzone H-03-P
Postbus 9600
2300 RC Leiden

 

Opmerkingen en suggesties

We streven ernaar om de hoogste kwaliteit te bieden, in medisch-technisch opzicht alsook in de zorg en aandacht voor onze patiënten. Mocht u naar aanleiding van uw behandeling opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag. U kunt zich mondeling of schriftelijk wenden tot uw behandelend arts of een van de IVF-verpleegkundigen, of mailen naar: ivflab@lumc.nl.

Research

The LUMC reproductive center participates in scientific research. This is necessary to continue to improve care for you and future patients. This concerns studies that are carried out locally as well as studies that have been set up by the national fertility consortium.

Research Groups

Please find more information below about our current and former research at the reproductive center.