Transplantatie Centrum

Nierteam aan huis

Nierteam aan huis (NTAH) is een voorlichtingsprogramma dat aansluit op het landelijk beschikbare voorlichtingsprogramma voor patiënten die (mogelijk) in aanmerking komen voor een niertransplantatie. Het betreft een voorlichting voor de patiënt en zijn sociale netwerk over alle vormen van nierfunctie vervangende behandeling.

De meerwaarde van het NTAH

Het sociale netwerk van de patiënt wordt adequaat geïnformeerd over de grote impact van nierfalen en verschillende vormen van nierfunctie vervangende behandeling op het dagelijks leven en kan daarmee ondersteuning door het sociale netwerk bevorderen. Verder kan het de patiënt helpen een gesprek over nierdonatie bij leven op gang te brengen waarmee de kans op een vroegtijdige transplantatie met een nier van een levende donor wordt vergroot. Deze voorlichting wordt door een vast tweetal van het NTAH-team uitgevoerd

De werkwijze is als volgt

  • De aanmelding voor NTAH gebeurt door de behandelend nefroloog na overleg met de patiënt, bij voorkeur 12-24 maanden voordat starten van een nierfunctie vervangende behandeling nodig lijkt te zijn.
  • In een kennismakingsgesprek (telefonisch of video consult) met de patiënt worden het doel en de procedures van de voorlichting aan huis uitgelegd.
  • Vervolgens wordt een groepsvoorlichtingsbijeenkomst in de thuisomgeving gehouden, waarbij het de voorkeur verdient dat een lokale voorlichtingscoördinator bij deze bijeenkomst als toehoorder aanwezig is.
  • Binnen enkele weken na de voorlichting wordt een evaluatiegesprek gevoerd, waarna terugkoppeling aan de behandelend nefroloog plaatsvindt door middel van een schriftelijk verslag.
  • De nefroloog informeert vervolgens de huisarts.

Het protocol van de uitvoering van de voorlichting valt onder de verantwoordelijkheid van het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT) en de Richtlijnen commissie NFN.

NTAH wordt vanaf januari 2021 vergoed vanuit de basisverzekering als een Overig Zorg Product (OZP) en kan hiermee beschikbaar worden gesteld aan alle potentiële ontvangers van een niertransplantatie in Nederland. De universitaire centra zijn hierbij aangewezen als hoofdaannemer. Dit vereist een samenwerking tussen de academische en regionale ziekenhuizen.

Contact informatie

e-mail: nierteamaanhuis@lumc.nl
• Mw. Noeleen Berkhout-Byrne, verpleegkundig specialist nierfalen
• Mw. Jeannet Bisschop- van Leijden, verpleegkundig specialist niertransplantatie