Transplantatie Centrum

Cliëntenpanel Transplantatie Centrum

Het Cliëntenpanel LUMC Transplantatie Centrum behartigt gemeenschappelijke belangen van cliënten van het LUMC Transplantatie Centrum. In het bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en bevordering van Onderzoek, Onderwijs, Innovatie en Kwaliteit van Zorg die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de cliënten van het LUMC Transplantatie Centrum.

Het Cliëntenpanel bestaat uit

In het Cliëntenpanel zitten de patiënten uit de volgende transplantatiegroepen:

  • Niertransplantatiepatiënt
  • Levertransplantatiepatiënt
  • (Nier) Pancreastransplantatiepatiënt
  • Eilandjestransplantatiepatiënt
  • Nierdonor

Over Cliëntenpanel

Wat doet het Cliëntenpanel?

Het Cliëntenpanel en het Management Team (MT) van het Transplantatie Centrum komen meerdere keren per jaar bij elkaar om zaken te bespreken met betrekking tot Onderzoek, Onderwijs, Innovatie en Kwaliteit van Zorg.

  • Het beoordelen van aanvragen voor onderzoek
  • Organiseren van Leiden Transplant Talks webinars
  • Voorstellen inbrengen over de kwaliteit van zorg die het Transplantatie Centrum aanbiedt
  • Vertegenwoordigt de belangen van de patiënten van het Transplantatie Centrum en brengt vraagstukken in die spelen bij de patiënten

Waar wilt u dat het Cliëntenpanel haar aandacht op richt?

Heeft u ideeën om de kwaliteit van zorg te verbeteren, ziet u verbeter potentieel in onze processen, werkwijze op de polikliniek of op de verpleegafdeling? Of valt u iets op?

Meld uw idee hier!

De ingediende punten worden door het Cliëntenpanel een aantal keer per jaar beoordeeld en op de agenda van het overleg met het MT gezet om te bespreken, we behandelen deze niet als klachten maar als aandachts- of verbeterpunten.

In de PatiëntErvaringsMonitor en de BeterMeter vragen we u naar uw ervaringen in de zorg, de uitkomsten hiervan worden met de panelleden gedeeld.

Klacht indienen

Wat kan ik doen als ik een klacht heb of een persoonlijk probleem m.b.t. mijn behandeling?

Als u een klacht wilt indienen, verwijzen we u naar klacht indienen LUMC, via deze route zal uw klacht worden afgehandeld.

Voor persoonlijke problemen m.b.t. uw behandeling willen we u verwijzen naar de polikliniek waar u onder behandeling bent of maak gebruik van het e-consult in mijnLUMC.