Oncologie Centrum

Kanker en pijn

Als u kanker heeft, is het vaak het geval dat u last heeft van pijn. Pijn kan een grote invloed hebben op uw dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven. Door behandeling van de pijn is het mogelijk de pijn draaglijk(-er) te maken en deze onder controle te krijgen. Als u graag advies krijgt over pijnbestrijding kan uw behandelaar u doorverwijzen naar het Pijnbehandelcentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Nociceptieve pijn

Pijn wordt veroorzaakt doordat de tumor bepaalde punten (pijnreceptoren) op het uiteinde van de zenuwen prikkelt. Hierdoor ontstaat een pijnprikkel die via de zenuwen naar de hersenen wordt geleid. Als de pijnprikkel hier aankomt, ervaart u pijn. Deze vorm van pijn noemen wij nociceptieve pijn. Deze pijn beschrijven veel patiënten als scherp van karakter en is goed aanwijsbaar. Zeker als deze zich in de huid, spieren, botten en gewrichten bevindt. Als de pijn wordt veroorzaakt door een tumor in de organen dan is de pijn vaak krampend of dof, wisselend van sterkte en moeilijk aan te wijzen.

Nociceptieve pijn

Pijn wordt veroorzaakt doordat de tumor bepaalde punten (pijnreceptoren) op het uiteinde van de zenuwen prikkelt. Hierdoor ontstaat een pijnprikkel die via de zenuwen naar de hersenen wordt geleid. Als de pijnprikkel hier aankomt, ervaart u pijn. Deze vorm van pijn noemen wij nociceptieve pijn. Deze pijn beschrijven veel patiënten als scherp van karakter en is goed aanwijsbaar. Zeker als deze zich in de huid, spieren, botten en gewrichten bevindt. Als de pijn wordt veroorzaakt door een tumor in de organen dan is de pijn vaak krampend of dof, wisselend van sterkte en moeilijk aan te wijzen.

Neuropathische pijn of zenuwpijn

Pijn kan ook ontstaan door druk op of beschadiging van zenuwen zelf. We noemen dat neuropathische pijn of ‘zenuwpijn’. Deze pijn voelt vaak continu brandend aan of kenmerkt zich door plotselinge scherpe, schietende pijn. Ook komen er naast deze pijnklachten andere verschijnselen voor, zoals een tintelend of doof gevoel of juist een verhoogde gevoeligheid voor aanraking. Pijn bij kanker heeft vaak een gemengd karakter. Neuropathische pijn wordt anders behandeld dan nociceptieve pijn.

Chronische pijn en doorbraakpijn

De meeste pijnklachten zijn een groot gedeelte van de dag aanwezig. Vaak bestaat deze pijn ook al een langere tijd. We spreken van chronische pijn als de pijn langer dan 3 maanden bestaat. Daarnaast kan er een plotselinge toename van pijn zijn, die spontaan ontstaat of wordt uitgelokt door een bepaalde beweging of activiteit. We noemen deze plotselinge toename van pijn ‘doorbraakpijn’. Voor zowel de chronische pijn, als voor de doorbraakpijn zijn specifieke middelen ontwikkeld die de pijn verzachten of wegnemen.

Pijnbeleving

De pijn die iemand voelt is niet voor iedereen hetzelfde. Sommige tumoren geven meer pijnklachten dan andere tumoren. De pijn is ook afhankelijk van de grootte van de tumor en of u uitzaaiingen heeft.

Verwijzing naar het Pijnbehandelcentrum

Bent u naar het Pijnbehandelcentrum van het LUMC verwezen, dan kunt u binnen een week bij ons terecht. Uw behandeling bestaat in de meeste gevallen uit pijnmedicatie. Bij zeer ernstige pijnklachten kijken we of het mogelijk is om medicatie via een infuus (subcutaan, intraveneus) of via een ruggenprik te geven. Hiervoor moeten we u opnemen. Bij pijn die veroorzaakt wordt door bepaalde tumoren kan er een zenuwblokkade plaatsvinden. Het is belangrijk voor een juiste behandeling dat we hierbij kijken naar alle factoren die de pijn kunnen beïnvloeden. Daarom werken we samen met onder andere het Palliatief Advies Team (PAT), de afdeling Psychiatrie en Revalidatiegeneeskunde.

Meer informatie

  • Pijnbehandelcentrum van het LUMC voor informatie over kanker en pijn.
  • Kanker.nl, een gezamenlijk initiatief van KWF Kankerbestrijding,  Integraal kankercentrum Nederland (IKNL) en Leven met Kanker van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NKF).
  • Stichting Pijn bij kanker ter verbetering van de pijnbestrijding bij patiënten met kanker. Opgezet door Ernst Daniël Schmid.
  • Pijnenkanker.nl met informatie over pijnbestrijding bij kanker.