Pijnbehandelcentrum (PBC)

Taken van de artsen van het PBC zijn de bestrijding van acute- en postoperatieve pijn, georganiseerd in de Acute Pijn Service (APS), de palliatieve zorg, georganiseerd in het Centrum voor Palliatieve Zorg (CPZ) en de bestrijding van oncologische- en chronische pijn, georganiseerd in het PBC.

PijnbehandelcentrumVoorbeelden van pijnklachten en pijnsyndromen zijn:

  • pijnklachten van het hoofd en aangezicht
  • nekklachten
  • chronische rug- of buikklachten
  • pijn bij vaatlijden
  • Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)
  • fibromyalgie 
  • neuropathische pijnsyndromen

Bij neuropatische pijnsyndromen moet u denken aan pijn bij diabetes mellitus of pijn na een dwarslaesie, beroerte of amputatie.  

Behandelingsmogelijkheden

De behandelingsmogelijkheden op het PBC zijn afhankelijk van de aandoening en van uw fysieke gesteldheid. Deze omvatten een scala aan behandelopties die gericht zijn op verbetering van de verschillende dimensies van de pijn. Voorbeelden van therapie zijn medicamenteuze behandeling, invasieve ingrepen en blokkades en Transcutane Elektrische Zenuwstimulatie (TENS). Tevens wordt er samengewerkt met fysiotherapeuten, verbonden in het regionale Pijnnetwerk en revalidatieartsen.

Afspraak maken

U kunt zelf geen afspraak maken. Wanneer uw behandelend arts (specialist of huisarts), in samenspraak met u, het noodzakelijk acht u te verwijzen naar het pijnbehandelcentrum zal deze een verwijsbrief sturen. Wanneer de verwijsbrief ontvangen is zal contact met u opgenomen worden voor het plannen van een afspraak.