Oncologie Centrum

Impact op gezin

Kanker komt voor onder alle leeftijden en heeft ingrijpende gevolgen voor uw gezin. Heeft uw partner, een ouder, uw broer of zus of uw kind kanker? Dan krijgt u ook te maken met spanningen, onzekerheid en angst. Daarnaast moet u opeens allerlei praktische zaken regelen. Het Leids Universitair Medisch Centrum kan u hierbij begeleiden.

Relaties binnen het gezin

De relaties in het gezin kunnen veranderen. Iedereen moet zijn of haar weg vinden om hiermee om te gaan. Soms kan het bijvoorbeeld heel moeilijk zijn om steun te vinden bij uw medegezinslid, omdat die er bijvoorbeeld heel anders mee omgaat.

Veranderingen voor familie

Als familielid van een kankerpatiënt komen er extra taken op u af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, de zorg voor de zieke, veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet u

Relaties binnen het gezin

De relaties in het gezin kunnen veranderen. Iedereen moet zijn of haar weg vinden om hiermee om te gaan. Soms kan het bijvoorbeeld heel moeilijk zijn om steun te vinden bij uw medegezinslid, omdat die er bijvoorbeeld heel anders mee omgaat.

Veranderingen voor familie

Als familielid van een kankerpatiënt komen er extra taken op u af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, de zorg voor de zieke, veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet u

combineren met uw gewone bezigheden, zoals uw werk en bijvoorbeeld het huishouden. Dat kan zwaar zijn. Soms komt u nauwelijks aan uzelf toe en gaat alle aandacht naar de patiënt. Maar als naaste kunt u ook behoefte hebben aan

informatie en ondersteuning, zowel op emotioneel als op praktisch gebied. Bijvoorbeeld over onderwerpen als complementaire zorg, financiën, mantelzorg, vervoer van en naar het ziekenhuis, werk en opleiding. De hulpverleners in het LUMC kunnen u hierbij helpen.

Hulpverlening in het LUMC

Maatschappelijk werkers in het LUMC met kennis en ervaring op het gebied van het omgaan met kanker bieden ondersteuning en begeleiding aan zowel de patiënt als de gezinsleden. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek via 071 526 30 40 of maatschappelijkwerk@lumc.nl.

Informatieve websites

Op de website www.kanker.nl kunt u als gezinslid en naaste veel informatie en advies vinden over psychosociale en praktische begeleiding. In Nederland zijn er veel organisaties die hierbij kunnen helpen.

Zij bieden hulp voor onder andere:

  • volwassen gezinsleden (bijvoorbeeld partner, ouders, broer, zus);
  • (opgroeiende) kinderen, zowel jonger als ouder;
  • kinderen met ouders die kanker hebben. Voor kinderen zelf en hun ouders is er de website www.kankerspoken.nl.