Zorgkosten

Verwijsbrief

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist, hebt u altijd een geldige verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Krijg ik een factuur van een consult op afstand (telefoon, mail, screen tot screen)?

Ja. Het LUMC stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar brengt vervolgens het eigen risico bij u in rekening. Voor het bedrag op de factuur maakt het niet uit of u in het ziekenhuis bent geweest, of een afspraak per telefoon, mail of screen to screen heeft gehad. Dat is landelijk zo afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo’n consult op afstand is onderdeel van de DBC (diagnose behandel combinatie) die in rekening wordt gebracht. Lees meer over de DBC deze pagina.

Geldige verwijsbrief

Een geldige verwijsbrief is een voorwaarde om basiszorg vergoed te krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geldige verwijsbrief. Hebt u geen geldige verwijsbrief voor uw eerste afspraak in het LUMC? Dan betaalt u de behandeling zelf, of wordt u pas behandeld wanneer u de juiste verwijsbrief hebt.

De verzekeraar bepaalt welke beroepsgroepen een verwijzing mogen geven voor medisch specialistische zorg. Dat zijn de:

  • Huisarts
  • Medisch specialist (inclusief sportarts)
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
  • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep)
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige (in geval van zwangerschap of bevalling)
  • Verloskundige (naar kinderarts binnen eerste 10 dagen na bevalling)
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

Voor overige beroepsgroepen bepaalt de zorgverzekeraar of deze in aanmerking komen als verwijzer naar medisch specialistische zorg.