Zorgkosten

Verwijsbrief

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist, hebt u altijd een geldige verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft uw zorgverzekeraar voor 2019 een contract met het LUMC?

Het LUMC maakt afspraken met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Soms worden er afspraken gemaakt over de hoeveelheid zorg die wordt ingekocht door een specifieke verzekeraar.      

Bent u in 2019 verzekerd bij Zorg en Zekerheid, ONVZ of ENO? Dan wordt u voor met name niet-complexe zorg verwezen naar een andere zorgaanbieder. Voor verloskunde en spoedeisende zorg kunt u wel altijd bij het LUMC terecht. 
De reden hiervoor is dat het LUMC en de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO zich samen inspannen om zorg daar te laten uitvoeren waar die thuishoort. Voor niet-complexe zorg kunt u meestal ook naar een ander ziekenhuis gaan.

Het LUMC heeft geen contracten met budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars worden gevoerd. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in het LUMC niet worden vergoed door de verzekeraar. Ook hier geldt dat u voor spoedeisende zorg en verloskunde wel altijd bij het LUMC terecht kunt.

Geldige verwijsbrief

Een geldige verwijsbrief is een voorwaarde om basiszorg vergoed te krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geldige verwijsbrief. Hebt u geen geldige verwijsbrief voor uw eerste afspraak in het LUMC? Dan betaalt u de behandeling zelf, of wordt u pas behandeld wanneer u de juiste verwijsbrief hebt.

De verzekeraar bepaalt welke beroepsgroepen een verwijzing mogen geven voor medisch specialistische zorg. Dat zijn de:

  • Huisarts
  • Medisch specialist (inclusief sportarts)
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
  • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep)
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige (in geval van zwangerschap of bevalling)
  • Verloskundige (naar kinderarts binnen eerste 10 dagen na bevalling)
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

Voor overige beroepsgroepen bepaalt de zorgverzekeraar of deze in aanmerking komen als verwijzer naar medisch specialistische zorg.