Zorgkosten

Verwijsbrief

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist, hebt u altijd een geldige verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Geldige verwijsbrief

Een geldige verwijsbrief is een voorwaarde om basiszorg vergoed te krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geldige verwijsbrief. Hebt u geen geldige verwijsbrief voor uw eerste afspraak in het LUMC? Dan betaalt u de behandeling zelf, of wordt u pas behandeld wanneer u de juiste verwijsbrief hebt.

De verzekeraar bepaalt welke beroepsgroepen een verwijzing mogen geven voor medisch specialistische zorg. Dat zijn de:

  • Huisarts
  • Medisch specialist (inclusief sportarts)
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
  • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep)
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige (in geval van zwangerschap of bevalling)
  • Verloskundige (naar kinderarts binnen eerste 10 dagen na bevalling)
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

Voor overige beroepsgroepen bepaalt de zorgverzekeraar of deze in aanmerking komen als verwijzer naar medisch specialistische zorg.