Zorgkosten

Verwijsbrief

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist, hebt u altijd een geldige verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft uw zorgverzekeraar voor 2021 een contract met het LUMC?

Update 25 december: Het LUMC heeft voor jaar 2021 contractafspraken gemaakt met alle nederlandse zorgverzekeraars.

Voor jaar 2021 zijn in verband met de bijzondere situatie door de Corona pandemie, op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de financiële risico’s voor ziekenhuizen door de Corona pandemie te beperken. Dankzij deze regeling kunnen ziekenhuizen zich concentreren op het leveren van zorg.

Het LUMC heeft hierdoor afspraken kunnen maken met zorgverzekeraars. Vlak voor Kerstmis zijn ook met de laatste verzekeraar afspraken voor 2021 gemaakt.

Het LUMC heeft geen contracten met budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars worden gevoerd. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in het LUMC niet worden vergoed door de verzekeraar. Voor budgetpolissen geldt dat u voor spoedeisende zorg en verloskunde wel altijd bij het LUMC terecht kunt.

Geldige verwijsbrief

Een geldige verwijsbrief is een voorwaarde om basiszorg vergoed te krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een geldige verwijsbrief. Hebt u geen geldige verwijsbrief voor uw eerste afspraak in het LUMC? Dan betaalt u de behandeling zelf, of wordt u pas behandeld wanneer u de juiste verwijsbrief hebt.

De verzekeraar bepaalt welke beroepsgroepen een verwijzing mogen geven voor medisch specialistische zorg. Dat zijn de:

  • Huisarts
  • Medisch specialist (inclusief sportarts)
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten
  • Specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
  • Jeugdarts (conform protocol beroepsgroep)
  • Bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
  • Psychiater (als de patiënt in een GGZ-instelling verblijft)
  • Verloskundige (in geval van zwangerschap of bevalling)
  • Verloskundige (naar kinderarts binnen eerste 10 dagen na bevalling)
  • Tandarts (voor kaakchirurgische behandeling)

Voor overige beroepsgroepen bepaalt de zorgverzekeraar of deze in aanmerking komen als verwijzer naar medisch specialistische zorg.