Zorgkosten

Facturatie

Uw zorgverzekeraar stuurt u een declaratieoverzicht met hierin de kosten van uw ziekenhuiszorg. Nu wilt u graag weten hoe deze kosten tot stand zijn gekomen. Door helder te zijn over de kosten van uw behandelingen en de aan u geleverde zorg leggen wij u uw zorgfactuur uit.

Heeft uw zorgverzekeraar voor 2021 een contract met het LUMC?

Update 25 december: Het LUMC heeft voor jaar 2021 contractafspraken gemaakt met alle nederlandse zorgverzekeraars.

Voor jaar 2021 zijn in verband met de bijzondere situatie door de Corona pandemie, op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de financiële risico’s voor ziekenhuizen door de Corona pandemie te beperken. Dankzij deze regeling kunnen ziekenhuizen zich concentreren op het leveren van zorg.

Het LUMC heeft hierdoor afspraken kunnen maken met zorgverzekeraars. Vlak voor Kerstmis zijn ook met de laatste verzekeraar afspraken voor 2021 gemaakt.

Het LUMC heeft geen contracten met budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars worden gevoerd. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in het LUMC niet worden vergoed door de verzekeraar. Voor budgetpolissen geldt dat u voor spoedeisende zorg en verloskunde wel altijd bij het LUMC terecht kunt.

Van ziekenhuisbezoek tot factuur

De NZa: "Wie naar het LUMC gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het LUMC rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening."

Wat is een DBC – Zorgproduct?

Op het moment dat een patiënt bij de zorgaanbieder komt met een zorgvraag, wordt een een DBC-zorgproduct geopend. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. In  deze DBC legt de zorgaanbieder gaandeweg vast welke zorgactiviteiten zijn uitgevoerd om een diagnose te stellen en/of een aandoening te behandelen. Bijvoorbeeld bij een gebroken been. Vaak wordt dan een röntgenfoto gemaakt en gips aangebracht, maar ook een operatie en een verblijf op de verpleegafdeling kunnen nodig zijn.

Eén prijs per DBC - zorgproduct 

Elk zorgproduct heeft een standaardprijs. Die prijs is een gemiddelde van de behandelingen die bij het zorgproduct horen. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben van dat zorgproduct, en patiënten die meer zorg nodig hebben. Al die patiënten binnen één zorgproduct krijgen dezelfde (gemiddelde) prijs gefactureerd.  

Behandelperiode en factuur

In landelijk vastgestelde registratieregels is beschreven wanneer een DBC afgesloten moet worden. De looptijd van een eerste DBC is 90 dagen. De looptijd van een vervolg DBC is maximaal 120 dagen. Duurt de behandeling langer dan deze vaste afsluitmomenten, dan wordt een vervolg DBC  geopend. Indien een patiënt voor langere periode onder behandeling is dan worden meerdere DBC zorgproducten in rekening gebracht.  

Eigen risico en DBC’s 

Het is goed om te weten dat de startdatum van een DBC bepalend is voor de factuur en het eigen risico. De startdatum kan al zijn bij een gesprek of kort onderzoek bij de specialist.

Indien de behandeling na 120 dagen wordt vervolgd, zal er op de 121e dag een nieuw dbc-vervolgtraject worden geopend. Dit proces herhaalt zich steeds na maximaal 121 dagen zolang de behandeling doorloopt. Het eigen risico wordt verrekend met de datum waarop het nieuwe traject is begonnen. Valt de datum van het traject in het volgende kalenderjaar? Dan zullen de kosten dus worden verrekend met het eigen risico van het ‘nieuwe’ jaar. 

Valt het nieuwe traject in het vorige kalenderjaar, dan zullen de kosten worden verrekend in het ‘oude’ jaar. 

Niet alleen DBC's

Er zijn nog enkele specialisaties die niet (enkel) met zorgproducten (DBC's) werken, dit zijn:

  • Radiologie (zowel zorgproduct als verrichtingen)
  • Klinische Genetica (zowel zorgproduct als verrichtingen)
  • Mond en Kaakchirurgie
  • Bijzondere Tandheelkunde
  • Fysiotherapie
  • Dure en Weesgeneesmiddelen en Intensive Care (IC)-dagen worden naast de zorgproducten gefactureerd

Bij bovenstaande specialismen factureren wij geen  DBC’s, maar de afzonderlijke verrichtingen. Deze facturen sturen wij ook rechtstreeks naar de verzekeraar. 

Passantenprijs

In bepaalde situaties worden de zorgkosten rechtstreeks bij de patiënt in rekening gebracht:

  • behandelingen waarvoor uw verzekeraar geen contract met het LUMC heeft afgesloten 
  • niet-verzekerde zorg 
  • behandelingen van patiënten zonder zorgverzekering
  • geleverde zorg zonder geldige verwijzing (geldt niet voor spoedzorg) “zelfverwijzer”

Voor deze zorg brengt het LUMC de zogenaamde passantenprijs in rekening. U bent als patiënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van deze factuur.

Daarnaast is het mogelijk dat u zelf een deel van de factuur moet betalen wanneer u besluit om hier een behandeling te ondergaan met een budgetpolis waarmee u niet terecht kunt in het LUMC.

Passantenprijslijsten:

Contact

Vragen over zorgkosten of een factuur van het LUMC? Neem contact met ons op:

Wij hanteren tijdelijk gewijzigde openingstijden. We zijn van maandag t/m woensdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur.

Telefoon: 071 - 526 27 94

E-mail: facturatie@lumc.nl

 


Mijn afspraak in het ziekenhuis is vanwege de coronamaatregelen vervangen voor een consult op afstand. Wat betekent dit voor de factuur?
Wordt zorg zonder medische noodzaak vergoed?
Kan het LUMC vooraf een kostenindicatie geven?
Wat kost een telefonisch consult?
Wanneer ontvangt u een factuur?
Ik ben niet in het ziekenhuis geweest op de datum van de factuur.
U bent kort behandeld, maar ontvangt toch een hoge rekening?
Wat zijn de betalingsvoorwaarden van het LUMC?
Hebt u vragen over zorgkosten?