Zorgkosten

Buitenlandse patiënten

U woont of werkt niet in Nederland of u bent een illegaal in Nederland verblijvende persoon? Dan heeft dit gevolgen voor de vergoeding van de zorgkosten.

Bent u een patiënt uit de EU?

Buitenlandse patiënten van binnen de Europese Unie kunnen bij het LUMC worden geholpen wanneer zij over een European Health Insurance Card (EHIC) beschikken.

Bent u een patiënt van buiten de EU?

Van patiënten die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie hebben wij een garantieverklaring van de verzekeraar nodig.

Bent u een 'vreemdeling zonder verblijfsvergunning'?

In Nederland kunnen vreemdelingen zonder verblijfsvergunning geen zorgverzekering afsluiten. 

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning worden onderverdeeld in 2 categorieën:

Asielzoekers: vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning of vreemdelingen die beroep hebben aangetekend tegen een afwijkend verzoek op een aanvraag voor een verblijfsvergunning.
Onverzekerbare vreemdelingen: vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven.

Bent u een asielzoeker?

Asielzoekers worden tijdens de asielprocedure opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Gedurende de asielprocedure zijn asielzoekers verzekerd volgens de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Deze regeling geeft asielzoekers het recht op vergoeding van behandelingen die zijn opgenomen in de Nederlandse basisverzekering, uitgezonderd behandeling van transseksualiteit, in-vitrofertilisatie en alle vergelijkbare behandelingen. In het LUMC kunnen asielzoekers worden behandeld als zij hun pasje van de RZA kunnen overhandigen. Daarnaast hebben zij, net als andere verzekerden, voor medisch specialistische zorg een verwijzing nodig van de huisarts, tandarts, verloskundige, etc.

Bent u een onverzekerbare vreemdeling?

Illegalen kunnen zich in Nederland niet verzekeren. Zij moeten de kosten zelf betalen. 

Indien de kosten niet betaald kunnen worden, dan kan het LUMC de kosten indienen  bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Het CAK heeft een duidelijke website met informatie over hoe om te gaan met zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.