Zorgkosten

Uw zorgkosten

Ziekenhuiszorg kost geld. Het LUMC maakt uw zorgkosten graag inzichtelijk door uit te leggen waar u op moet letten.

Krijg ik een factuur van een consult op afstand (telefoon, mail, screen tot screen)?

Ja. Het LUMC stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar brengt vervolgens het eigen risico bij u in rekening. Voor het bedrag op de factuur maakt het niet uit of u in het ziekenhuis bent geweest, of een afspraak per telefoon, mail of screen to screen heeft gehad. Dat is landelijk zo afgesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit. Zo’n consult op afstand is onderdeel van de DBC (diagnose behandel combinatie) die in rekening wordt gebracht. Lees meer over de DBC deze pagina.

Weet u welke ziekenhuiszorg u vergoed krijgt?

Niet elke behandeling in het LUMC wordt namelijk zomaar vergoed door alle zorgverzekeraars, zeker niet wanneer u een budgetpolis hebt of wanneer de zorg alleen via de aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw zorgkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht en u bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Wij willen niet dat een rekening van het LUMC voor u als verrassing komt. Toch hebben we gemerkt dat dit voor sommige patiënten helaas wel het geval is. Dat willen we graag voorkomen. Wij raden u aan om voor een bezoek of behandeling eerst goed uw zorgverzekering te raadplegen. Lees uw polisvoorwaarden goed door, en bel zo nodig met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan nagaan met welke ziekenhuizen een contract is afgesloten. 

De risico’s van een budgetpolis

Wellicht hebt u een goedkope verzekering: een budgetpolis. Dan is het goed om te weten dat u niet met alle budgetpolissen terecht kunt in het LUMC. In heel Nederland kunt u slechts bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht met een budgetpolis. Bel uw zorgverzekeraar om te vragen of u bij het LUMC terecht kunt. Doe dit altijd voorafgaand aan uw bezoek of behandeling. 

De budgetpolis van Achmea biedt beperkte dekking voor behandelingen in het LUMC. Ook de aan Achmea gekoppelde merken zoals Avero, Aevitea en IAK bieden met een budgetpolis beperkte dekking voor behandelingen in het LUMC. Hebt u een budgetpolis van een andere zorgverzekeraar, dan kunt u het beste met uw zorgverzekeraar bellen. Het LUMC heeft contracten met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en dus ook voor de meeste zorgverzekeringen.

De volgende verzekeraars bieden budgetpolissen aan, bijvoorbeeld:

  • Zilveren Kruis Achmea en bijbehorende merken (o.a. Avero, Aevitea, IAK) met o.a. de volgende budgetpolissen: Zilveren Kruis Basis Budget polis, Avéro Achmea Zorg Plan Selectief polis, ZieZo Selectief polis
  • VGZ en bijbehorende merken (o.a. IZZ, IZA, Univé, ZEKUR) met o.a. de volgende budgetpolissen: Bewuzt, VGZ Goede Keuze, ZEKUR, IZA

Deze budgetpolissen bieden slechts beperkte dekking voor behandelingen in het LUMC.

Meer over zorgkosten

dezorgnota.nl
kosten ziekenhuiszorg

www.npcf.nl
alles over zorgverzekeringen 

Consumentenbond
vergelijk zorgverzekeraars