Zorgkosten

Uw zorgkosten

Ziekenhuiszorg kost geld. Het LUMC maakt uw zorgkosten graag inzichtelijk door uit te leggen waar u op moet letten.

Heeft uw zorgverzekeraar voor 2019 een contract met het LUMC?

Het LUMC maakt afspraken met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Soms worden er afspraken gemaakt over de hoeveelheid zorg die wordt ingekocht door een specifieke verzekeraar.      

Bent u in 2019 verzekerd bij Zorg en Zekerheid, ONVZ of ENO? Dan wordt u voor met name niet-complexe zorg verwezen naar een andere zorgaanbieder. Voor verloskunde en spoedeisende zorg kunt u wel altijd bij het LUMC terecht. 
De reden hiervoor is dat het LUMC en de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, ONVZ en ENO zich samen inspannen om zorg daar te laten uitvoeren waar die thuishoort. Voor niet-complexe zorg kunt u meestal ook naar een ander ziekenhuis gaan.

Het LUMC heeft geen contracten met budgetpolissen die door sommige zorgverzekeraars worden gevoerd. Voor budgetpolissen geldt dat veel behandelingen in het LUMC niet worden vergoed door de verzekeraar. Ook hier geldt dat u voor spoedeisende zorg en verloskunde wel altijd bij het LUMC terecht kunt.

Weet u welke ziekenhuiszorg u vergoed krijgt?

Niet elke behandeling in het LUMC wordt namelijk zomaar vergoed door alle zorgverzekeraars, zeker niet wanneer u een budgetpolis hebt of wanneer de zorg alleen via de aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw zorgkosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht en u bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Wij willen niet dat een rekening van het LUMC voor u als verrassing komt. Toch hebben we gemerkt dat dit voor sommige patiënten helaas wel het geval is. Dat willen we graag voorkomen. Wij raden u aan om voor een bezoek of behandeling eerst goed uw zorgverzekering te raadplegen. Lees uw polisvoorwaarden goed door, en bel zo nodig met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan nagaan met welke ziekenhuizen een contract is afgesloten. 

De risico’s van een budgetpolis

Wellicht hebt u een goedkope verzekering: een budgetpolis. Dan is het goed om te weten dat u niet met alle budgetpolissen terecht kunt in het LUMC. In heel Nederland kunt u slechts bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht met een budgetpolis. Bel uw zorgverzekeraar om te vragen of u bij het LUMC terecht kunt. Doe dit altijd voorafgaand aan uw bezoek of behandeling. 

De budgetpolis van Achmea biedt beperkte dekking voor behandelingen in het LUMC. Ook de aan Achmea gekoppelde merken zoals Avero, Aevitea en IAK bieden met een budgetpolis beperkte dekking voor behandelingen in het LUMC. Hebt u een budgetpolis van een andere zorgverzekeraar, dan kunt u het beste met uw zorgverzekeraar bellen. Het LUMC heeft contracten met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen en dus ook voor de meeste zorgverzekeringen.

De volgende verzekeraars bieden budgetpolissen aan, bijvoorbeeld:

  • Zilveren Kruis Achmea en bijbehorende merken (o.a. Avero, Aevitea, IAK) met o.a. de volgende budgetpolissen: Zilveren Kruis Basis Budget polis, Avéro Achmea Zorg Plan Selectief polis, ZieZo Selectief polis
  • VGZ en bijbehorende merken (o.a. IZZ, IZA, Univé, ZEKUR) met o.a. de volgende budgetpolissen: Bewuzt, VGZ Goede Keuze, ZEKUR, IZA

Deze budgetpolissen bieden slechts beperkte dekking voor behandelingen in het LUMC.

Meer over zorgkosten

dezorgnota.nl
kosten ziekenhuiszorg

www.npcf.nl
alles over zorgverzekeringen 

Consumentenbond
vergelijk zorgverzekeraars