Tremorregistratie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Neurologie

Binnenkort komt u voor een tremorregistratie naar de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. In deze folder wordt uitgelegd wat een tremorregistratie inhoudt, en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan de arts of laborant. Het telefoonnummer van de afdeling vindt u elders in deze folder. 

De Tremorregistratie 

Een tremor is een ritmische beweging (beven) van een arm of been, die niet of nauwelijks te onderdrukken valt. Een tremor kan voorkomen aan één ledemaat, aan één kant van het lichaam of in het hele lichaam. Meestal betreft het een onderzoek van de armen en handen maar er kan zo nodig ook aan de benen gemeten worden. 

Voorbereiding 

Op de betreffende arm en hand of been worden kleine bewegings-metertjes bevestigd met een plakker. Deze registreren de bewegings-frequentie en sterkte van de tremor. Vervolgens worden enkele oppervlakte-elektroden op de onderarmen geplakt, die de spieractiviteit van de spieren registreren. Voordat deze aangebracht worden, wordt de huid licht opgeschuurd met een schuurcrème. 

Registratie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant. Per arm of been kunnen de volgende registraties worden gemaakt: 

  • in ontspannen toestand.
  • met gestrekt opgetilde arm of been. 
  • tijdens het maken van gerichte bewegingen van en naar de punt van de neus. 
  • tijdens staan. 

Welke houdingen onderzocht worden verschilt van persoon tot persoon, en hangt mede af van de positie waarin de tremor het beste te meten is. Daarom kan aan u gevraagd worden onder welke omstandigheden de tremor het duidelijkst aanwezig is. 

Iedere registratie duurt ongeveer 10 minuten. Het totale onderzoek neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Met dit onderzoek kan o.a. worden bepaald welk soort tremor en hoe snel deze is. 

De resultaten 

Het onderzoek wordt door de laborant Klinische Neurofysiologie en een neuroloog beoordeeld. Het verslag zal in het algemeen binnen twee weken na het onderzoek naar de aanvragende arts worden gestuurd. Deze zal u vervolgens over de resultaten informeren bij het eerstvolgende controlebezoek. 

Algemene informatie 

Alle onderzoeken op de afdeling Klinische Neurofysiologie worden op vaste tijden afgesproken en uitgevoerd. Wij verzoeken u daarom dringend om op tijd aanwezig te zijn. Het is namelijk niet zo dat een onderzoek 'nog even tussendoor' gedaan kan worden. Indien u de afspraak moet afzeggen, verzoeken wij u dit minimaal één dag van tevoren te doen. 

contact

De afdeling Klinische Neurofysiologie is gehuisvest op de 3e verdieping, zone J3-R. route 593. Het telefoonnummer is 071 – 5262104. 


Februari 2018