Botbiopsie, transiliacaal

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en)

Endocrinologie

 Binnenkort wordt bij u een botbiopsie verricht. Bij het uitvoeren van een botbiopsie wordt een klein stukje botweefsel uit de bekkenkam weggenomen. Dit onderzoek is nodig om meer nauwkeurige informatie te kunnen krijgen over de botactiviteit, het mineralisatieproces, en over de algehele botkwaliteit. Daardoor kan een definitieve diagnose van uw botstofwisselingsstoornis worden vastgesteld, en de meest geschikte behandeling voorgeschreven worden.

Bot is dynamisch weefsel waarin gedurende het hele leven continu botafbraak en botaanmaak plaatsvindt. Bij de volwassen mens is er een perfect evenwicht tussen deze twee processen, die leiden tot het handhaven van de skeletkwaliteit en bothoeveelheid. Een aantal processen kan leiden tot een verstoring van dit evenwicht resulterende in een scala aan botziekten, waarvan osteoporose, (of botontkalking), de meest voorkomende is, vooral bij postmenopauzale vrouwen.

Osteoporose kan ook ontstaan als gevolg van andere oorzaken en het is soms niet mogelijk om dit uitsluitend door middel van laboratorium- en radiologisch onderzoek uit te zoeken.

Voor deze ingreep wordt u voor een halve dag op de dagbehandeling van het LUMC (J8-R) opgenomen.

Voorbereiding

In voorbereiding op de botbiopsie wordt u gevraagd om 2 kuren van het antibiotica tetracycline via een bepaald schema te slikken, dit om het botbiopt te kleuren. Het innameschema is:

Vier maal daags één capsule van 250mg gedurende twee dagen, vervolgens een periode van 10 dagen zonder medicatie en daarna opnieuw 2 dagen inname van tetracycline. De botbiopsie wordt verricht 3 à 5 dagen na de laatste ingenomen tetracycline. Op plaatsen waar nieuw bot wordt gevormd is de tetracycline door middel van fluorescentie zichtbaar te maken en kan zodoende de botvorming gemeten worden. Daarnaast wordt u gevraagd om het gebruik van aspirine vanaf 7 dagen, en NSAIDS (diclofenac en ibruprofen etc.) vanaf 3 dagen voor de botbiopsie te staken.

Mocht u antistolling (bijvoorbeeld marcoumar) gebruiken, dan zal u gevraagd worden, in overleg met uw trombosedienst uw antistolling aan te passen.

Omdat u diazepam krijgt ter ontspanning van de spieren tijdens de procedure, mag u na afloop niet zelf autorijden.

De Botbiopsie

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Het is echter beter slechts een licht ontbijt te nemen de ochtend van de botbiopsie. U wordt gevraagd om op uw rug te liggen. U krijgt via een infuus diazepam (5-10 mg) om uw spieren te ontspannen. Hiervan wordt u ook slaperig, maar dit is geen narcose. De plek waar de biopsie wordt genomen wordt ook plaatselijk verdoofd met lidocaïne.

Er wordt een kleine snede (ongeveer 1cm) in de huid gemaakt waar het biopt wordt uitgenomen. Via deze snee wordt een klein stukje bot verwijderd. Dit gebeurt met een speciaal 'boortje'. De huid wordt na afloop gehecht en er wordt een drukverband aangelegd. U wordt gevraagd om gedurende twee uur na de biopsie op uw zij op een 'zandzak' te liggen om de kans op een blauwe plek te verminderen. Daarna kunt u gewoon lopen en naar huis gaan. U mag niet zelf autorijden in verband met de effecten van de toegediende medicatie.

De gehele opnameduur is ongeveer 3 uur. Na het uitwerken van de lokale verdoving is het mogelijk dat u een pijnlijk en “doof” gevoel ervaart op de plek van de biopsie. Hiervoor kunt u paracetamol tabletten gebruiken (maximaal 8 tabletten per dag).  

Na twee dagen kunt u het drukverband vervangen door een pleister. De eerste paar dagen mag de wond niet nat worden. De hechting kunt u na 7 dagen door uw huisarts laten verwijderen. Als u na de botbiopsie thuis veel pijnklachten ervaart of de wond gaat nabloeden, neem dan altijd contact op met het ziekenhuis, ook buiten kantoortijden.

De verwerking van de botbiopsie duurt 2-3 maanden. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.

Vragen

Aarzel niet uw arts te raadplegen als u nog vragen heeft 

Contact

LUMC - Afdeling Interne Geneeskunde, sectie Endocrinologie
Centrum voor Botkwaliteit

Buiten kantooruren: 071-526 9111 (vragen naar de dienstdoende endocrinoloog)

September 2017