Longbiopsie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie

U hebt een afspraak voor een longbiopsie op de afdeling Radiologie. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat een longbiopsie inhoudt. Het kan zijn dat de ingreep bij u hier iets van afwijkt.

Wat is een biopsie?

Bij een longbiopsie haalt de radioloog met een naald een klein stukje weefsel (een biopt) uit de long weg. De patholoog onderzoekt dit onder de microscoop en kan zo bepalen of er een behandeling nodig is en zo ja welke.  

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Opname

Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat, maar dat u voor en na de ingreep op de verpleegafdeling verblijft. Naast kleding die in bed makkelijk zit, kunt u ook een ochtendjas of vest meenemen en slippers of pantoffels. Neem verder zo weinig mogelijk mee naar de afdeling behalve bijvoorbeeld wat leesmateriaal. 

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.

Eten en drinken

U mag 3 uur voor het onderzoek niet eten en drinken. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. Bij 'Opname' leest u welke kleding u mee kunt nemen.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie. 

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U meldt zich op de verpleegafdeling, zoals van tevoren besproken met uw behandelend arts. 

Voorbereiding op de verpleegafdeling

Een van onze verpleegkundigen ontvangt u op de verpleegafdeling en wijst u uw bed en legt u dan meteen uit wat er tijdens de opname gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd bij de verpleegkundigen terecht met uw vragen. U krijgt hier alvast een infuus en de verpleegkundige neemt bloed af als dat nodig is. 

Het onderzoek

Een radiodiagnostisch laborant haalt u uit de wachtkamer op en neemt een paar korte vragen met u door. De laborant helpt u op de onderzoekstafel en zorgt ervoor dat u zo comfortabel mogelijk ligt. Eerst wordt er een CT-scan gemaakt. Zo kan de interventieradioloog de plek van de punctie bepalen. 

De radioloog dekt de plek af met een steriel laken om infecties te voorkomen en geeft u een plaatselijke verdoving. Als de verdoving is ingewerkt, neemt de radioloog met een biopsienaald  een stukje weefsel weg. Dit gebeurt een paar keer, om voldoende weefsel te hebben voor een goede diagnose. Het nemen van een biopt kan ondanks de verdoving heel even pijnlijk zijn. Die pijn duurt meestal niet langer dan een paar seconden. Na het nemen van de biopten drukt de radioloog het wondje dicht en plakt het af met een pleister.

Duur van het onderzoek

Een longbiopsie duurt gemiddeld 45 minuten. In een enkel geval kan het iets langer duren.  

Risico's

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor een longbiopsie. Het is een veilige ingreep die meestal zonder problemen verloopt. Na het nemen van het biopt kunt u een beetje bloed ophoesten. Dit is normaal en houdt vanzelf op. Een enkele keer treden er complicaties op, zoals een infectie rond de plek van de ingreep (in minder dan 1% van de gevallen), of een bloeding in de long (in minder dan 2% van de gevallen). Ook een klaplong kan voorkomen, dit gebeurt in 20 tot 25% van de gevallen. U kunt dan last hebben van kortademigheid, moeite met ademen, een snelle hartslag, scherpe pijn aan de borstkas of schouder bij het ademen. Hebt u een van bovenstaande klachten? Meld dit dan direct bij de verpleegkundige. Vaak lost het lichaam dit zelf op, maar soms is er verdere behandeling nodig. 

Na het onderzoek

Wanneer u terug bent op de verpleegafdeling moet u 4 uur bedrust houden. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. Ondertussen houdt de verpleegkundige op de verpleegzaal u in de gaten en meet een aantal keren uw bloeddruk en hartslag. Een uur na de biopsie mag u weer eten en drinken. Wanneer u klachten hebt, maken we na 4 uur een thoraxfoto, om zeker te weten dat u geen klaplong hebt.

De eerste 6 weken na het onderzoek mag u niet vliegen en duiken omdat dit de kans op een klaplong vergroot. Neem wanneer u onwel of kortademig wordt contact op met de behandelend arts of met uw huisarts.  

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het biopt komt terecht bij uw behandelend arts. Uw arts neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.15 en 16.00 uur op telefoonnummer 071-526 24 10 of per e-mail via SecretariaatAngio-interventie@lumc.nl.

Meer informatie

Bekijk hieronder onze voorlichtingsfilm over biopsie.

Augustus 2018