Octreotide-test

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie

Doel van het onderzoek

Octreotide is een geneesmiddel dat de aanmaak van groeihormoon en thyroid stimulerend hormone (TSH) door de hypofyse remt. De hypofyse is een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat zich onder de hersenen bevindt. Het produceert onder meer groeihormoon en thyroid stimulerend hormoon (TSH).

Met de Octreotide-test, ook wel Somatostatine-test genoemd, wordt onderzocht of Octreotide in staat is om de abnormale productie van groeihormoon (of TSH) te remmen. De uitslag van de test helpt bij de beoordeling of u eventueel behandeld kan worden met Octreotide.

Voorbereiding

Vanaf 22.00 uur de avond voorafgaand aan de test, mag u niet meer eten en drinken. Het drinken van water is wel toegestaan. In principe moet u alle medicijnen die zijn voorgeschreven gewoon gebruiken, tenzij anders aangegeven door uw arts.

De test

U meldt zich de volgende morgen om 08.15 uur bij de Bloedafname poliklinieken in het LUMC. Het is van belang dat u zich aanmeldt op de electronische zuil onder kopje 'bloedafname' en dat u in het onderliggende menu de knop afspraken aanvinkt. Wij raden u aan iets te lezen en een ontbijt mee te nemen.

Tijdens de test zit u in een stoel. Er wordt een infuusnaaldje in de arm ingebracht, dat tijdens het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem wordt eerst bloed afgenomen.

Na de eerste bloedafname spuit de verpleegkundige via het infuus het medicijn voor de test in. In totaal wordt gedurende de test tien keer bloed afgenomen.

Tijdens de test mag u alleen water drinken.

Duur van de test

De Octreotide- of Somatostatine-test duurt 4 uur.

Bijwerkingen

Geen.


Oktober 2017