LHRH-test

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Binnenkort bepalen we de afgifte van de hormonen LH en FSH bij uw kind. Dit doen we met een LHRH-test. Wat houdt deze test in? Hoe werkt het? Hoe bereidt u uw kind voor? Dat leest u in deze folder.

Wat is een LHRH-test?

Met de LHRH-test onderzoeken we de hoeveelheid LH en FSH die uw kind aanmaakt. LH en FSH worden afgescheiden door een klier in de hersenen (de hypofyse). Ze zorgen ervoor dat uw kind geslachtshormonen aanmaakt en in de puberteit komt. LHRH is het stofje dat de hypofyse stimuleert om LH en FSH af te geven. Tijdens de LHRH-test krijgt uw kindje LHRH toegediend. De klier scheidt dan tijdelijk meer LH en FSH af, waardoor de arts de hoeveelheid aangemaakte hormonen goed kan meten. Op deze manier kunnen afwijkingen in de geslachtshormoonafscheiding worden ontdekt.

Hoe bereidt u uw kind voor?

Wat kunt u uw kind vertellen?

U kunt zeggen dat uw kind 1,5 uur in het ziekenhuis moet zijn voor een test, maar dat u bij hem of haar mag blijven. Hij of zij krijgt een prikje in de arm of hand om bloed af te nemen voor de test. Het plekje van de prik wordt van tevoren verdoofd met een pleister. Voor de rest van de bloedafnames hoeft uw kind niet opnieuw geprikt te worden. Tijdens het onderzoek moet hij of zij in bed blijven liggen, omdat soms duizeligheid en/of een warm gevoel optreedt. Dit gaat gelukkig snel over. Er is een iPad beschikbaar die hij of zij mag gebruiken. Meteen na het onderzoek wordt het naaldje verwijderd. Dit doet geen pijn. Na afloop mag uw kind naar huis.

Medicijnen

Gebruikt uw kind medicijnen? Van tevoren krijgt u van uw arts te horen of uw kind deze medicijnen mag blijven doorgebruiken rond de test.

Eten en drinken

Uw kind mag voor en tijdens het onderzoek gewoon eten en drinken.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort of ID-kaart van uw kind mee. En denk ook aan het pasje van de ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Meld voordat de test plaatsvindt bijzonderheden als die er zijn, zoals ziektes die uw kind kortgeleden gehad heeft.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

We verwachten u en uw kind 30 minuten voor de opname op de polikliniek Kindergeneeskunde (H3Q, route 486). De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg.

Het onderzoek

U kunt bij het onderzoek aanwezig zijn. Eerst brengen we in de arm of hand van uw kind een infuusnaaldje in. Daarna gaat u samen naar het Kinderafdeling Bos, waar uw kind voor dagopname wordt opgenomen. Tijdens de test moet uw kind op een bed blijven liggen, omdat soms duizeligheid of misselijkheid optreedt. Het infuusnaaldje blijft het hele onderzoek zitten. Door dit naaldje wordt bloed afgenomen en krijgt uw kindje het LHRH-hormoon toegediend. Ook controleert de verpleegkundige regelmatig de bloeddruk en hartslag. Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het naaldje. U kunt dan beiden naar huis.

Duur van het onderzoek

De gehele opname op de afdeling Bos duurt ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De kinderarts die uw kind behandelt, bespreekt de uitslag met u tijdens een (bel)afspraak. Als u hiervoor nog geen afspraak hebt, moet u die maken. De uitslagen van het onderzoek zijn na ongeveer 2 weken bekend.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het planbureau WAKZ. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 071-529 96 05.

April 2020