Corticotrope Releasing Hormone-test (CRH)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie

Doel van het onderzoek

De hypofyse is een klein orgaan van ongeveer een halve centimeter dat zich onder de hersenen bevindt. De hypofyse produceert hormonen, waaronder ACTH. ACTH stimuleert op haar beurt weer de bijnieren, die cortisol maken. CRH is de natuurlijke stimulans van de ACTH productie door de hypofyse.

Met de CRH-test wordt de functie van ACTH-producerende cellen van de hypofyse onderzocht. Het onderzoek kan uitwijzen dat de hypofyse te weinig ACTH produceert. Daardoor zal de aansturing van de bijnier te gering zijn, waardoor er te weinig bijnierhormoon (Cortisol) aangemaakt wordt. Cortisol is een belangrijk hormoon dat onder andere een rol speelt bij het kunnen doorstaan van lichamelijke stress, zoals ziektes. Een tekort aan cortisol kan daarom gevaarlijk zijn.

Voorbereiding

U mag niet meer eten en drinken (water drinken is wel toegestaan!) de avond voorafgaand aan de test vanaf 22.00 uur.

CRH-test tijdens hydrocortisongebruik

De CRH-test heeft tot doel de lichaamseigen respons op cortisol te testen. Dit betekent dat u de ochtend van de test de hydrocortison niet mag innemen. U kunt uw tabletten meenemen naar het ziekenhuis en deze na de test innemen. Uw arts vertelt u hoe lang u voor de test de hydrocortisontabletten dient te staken. Dit is meestal 24 uur van tevoren, dus de laatste inname de ochtend 1 dag voorafgaand aan de test. Soms vindt de arts het beter om de medicatie de avond voor de test nog wel in te nemen. 

Let op: in elk geval de ochtenddosis hydrocortison nóóit voor de test innemen, maar pas op de prikpost na afloop van de test. Als u vragen heeft, kunt u het secretariaat bellen.

Andere medicatie dan hydrocortison

In principe kunt u andere medicijnen gewoon innemen, tenzij anders aangegeven door uw arts!

De test

U meldt zich op de dag van het onderzoek om 08.15 uur nuchter bij de Centrale Bloedafname (KCL) van het LUMC. Het is van belang dat u zich aanmeldt op de electronische zuil onder kopje bloedafname en dat u in het onderliggende menu de knop afspraken  aanvinkt.

Wij raden u aan iets te lezen en een ontbijt mee te nemen.

Tijdens de test zit u in een stoel. Er wordt een infuusnaaldje in de arm ingebracht, dat tijdens het onderzoek blijft zitten. Aan dit naaldje wordt een infuussysteem gekoppeld. Via dit infuussysteem wordt eerst bloed afgenomen. In totaal wordt gedurende de test zes keer bloed afgenomen. 
Na de tweede bloedafname spuit de verpleegkundige het medicijn voor de test in.

Duur van de test

De CRH test duurt 1 uur en 45 minuten.

Bijwerkingen

Na inspuiting van de medicatie kunt u een warm gevoel en een hoogrode kleur in uw gezicht krijgen. Dit is echter van korte duur.


Juni 2019