CT-myelografie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie;

U hebt een afspraak om een CT-myelografie te laten maken. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder krijgt u meer informatie over wat dit onderzoek inhoudt. Het kan zijn dat de ingreep bij u of bij uw kind hier iets van afwijkt.

Wat is een CT-myelografie?

Een CT-scanner is een röntgenapparaat dat heel snel rondom het lichaam draait. Het fotografeert dwarsdoorsnedes, ofwel ‘plakjes’ van het lichaamsdeel dat gescand wordt. Daarna maakt de computer van al die plakjes een driedimensionaal beeld, een CT-scan. Daarop zijn botten te zien, maar ook bloedvaten en organen.

We maken een CT-myelografie om te bekijken of het ruggenmerg of een zenuwwortel wordt bekneld. Bijvoorbeeld door een vernauwing in de wervelkolom. Een andere reden voor een CT-myelografie is om te beoordelen of de zenuwwortels nog goed verbonden zijn met het ruggenmerg, bijvoorbeeld na een trauma. Om dit te kunnen zien, voegen we contrastmiddel toe aan het hersenvocht dat om het ruggenmerg en de zenuwwortels heen zit. We doet dat met een ruggenprik. 

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal verstoort namelijk het beeld van de scanner. 

Medicijnen

Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Let op: Meld het als u bloedverdunners gebruikt of recent gebruikt hebt. Ook wanneer u een stollingsziekte hebt, moet u dit altijd van tevoren doorgeven aan uw behandelend arts.

Eten en drinken

Omdat we bij dit onderzoek contrastmiddel gebruiken, mag u 3 uur voor de scan niet eten en drinken. U kunt medicijnen gewoon innemen, als dat nodig is. 

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Begeleiding

We adviseren om een begeleider mee te nemen die u na het onderzoek naar huis kan rijden. U kunt namelijk last krijgen van hoofdpijn of misselijkheid. Daarom is het niet aan te raden om zelf auto te rijden of met het openbaar vervoer te reizen.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek gebruiken we jodiumhoudend contrastmiddel. We dienen dit toe via een ruggenprik, laag in de rug. Op de CT-scan kunnen we dan de zenuwwortels en het ruggenmerg in beeld brengen.

Bij een klein aantal patiënten treedt een allergische reactie op, waar in de meeste gevallen geen behandeling voor nodig is. Hebt u ooit zo’n reactie gehad? Meld dit dan van tevoren bij uw behandelend arts en bij de radiodiagnostisch laborant.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts en meld het voorafgaand aan het onderzoek bij de afdeling Radiologie. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie Radiologie, route 322. De afdeling bevindt zich op de tweede verdieping van het ziekenhuisgebouw. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. 

Het onderzoek

Tijdens het eerste deel van het onderzoek krijgt u een ruggenprik, waarbij we de contrastvloeistof inspuiten. Bij volwassenen en oudere kinderen gebeurt dit op een speciale kamer (de angiokamer) op de tweede verdieping. Bij kleine kinderen gebeurt dit (onder narcose) direct op een CT-kamer op de vierde verdieping. Dit gebeurt in zij- of buikligging. 

De radioloog desinfecteert eerst de huid. Daarna prikt hij of zij met een dunne naald in het onderste deel van de rug. De radioloog let hierbij op dat er geen schade aan het ruggenmerg ontstaat. Nadat de contrastvloeistof is ingebracht, moet u of het kind blijven liggen. Volwassenen en oudere kinderen leggen we weer in bed. Daarbij kantelen we het hoofdeinde, zodat het hoofd lager komt te liggen dan de voeten. Op die manier verspreidt de contrastvloeistof zich richting de nek, terwijl u naar de vierde verdieping wordt gebracht. Daar maken we een CT-scan van een deel van de nek en/of rug, zodat we de wervels goed kunnen zien. Op deze manier zien we ook  waar het ruggenmerg en de zenuwwortels lopen. Het gedeelte van uw lichaam dat gefotografeerd moet worden, ligt daarbij korte tijd in de opening van de scanner. In deze tunnel bevindt zich de röntgenbuis die om u heen draait. 

De laborant bedient de scanner vanuit de aangrenzende ruimte en spreekt met u via een intercom. De laborant maakt enkele opnames die steeds 5 tot 25 seconden duren.  Als het onderzoek goed gelukt is, mag kunt u meteen weer naar huis.

Duur van het onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. En het maken van de CT-scan duurt vervolgens ook ongeveer 15 minuten. In totaal duurt dit onderzoek ongeveer een uur, inclusief de ‘reistijd’ naar de CT-scanner en het wachten tot de contrastvloeistof bij de nek is aangekomen. 

Wat zijn de risico’s

Aan elke ingreep kleven risico’s en dat geldt ook voor de ruggenprik die bij dit onderzoek hoort. Er is een klein risico op een bloeding en er kan een infectie optreden. 

Verder bestaat de mogelijkheid dat u na het onderzoek last krijgt van het hoofdpijn of misselijkheid. U kunt de kans op hoofdpijn verkleinen door voor en na het onderzoek goed te drinken, als het lukt 2 liter. Bij hoofdpijn helpt het om enkele uren plat te gaan liggen. Wanneer de hoofdpijn niet afneemt, kunt u contact opnemen met dienstdoende radioloog (zie ‘Hebt u nog vragen?’) of met uw behandelend arts. 

Na het onderzoek

Nazorg thuis

Om de kans op hoofdpijn te verminderen, is het aan te raden voor en na het onderzoek ruim te drinken. Houd na het onderzoek enige uren bedrust.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. Dat kan op werkdagen tussen 8.00-10.00 uur, 10.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 071-526 18 40 of per e-mail: RadiologieafsprakenCT-MRI@lumc.nl

Meer informatie

Bekijk ook de beeldreportage over de CT-scanner in het LUMC Magazine.

December 2018