Renografie met captopril

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde;

U hebt een afspraak voor een renografie met captopril bij de Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een renografie met captopril?

Een renografie onderzoekt de doorbloeding en functie van de nieren, waarbij we ook kijken naar de afvoer van urine naar de blaas. Een renografie met captopril voeren we uit om te bepalen of de nierslagader vernauwd is en daardoor uw hoge bloeddruk veroorzaakt.  

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Over het algemeen hoeft u zich niet uit of om te kleden voor het onderzoek. Alleen sieraden, piercings, bh-beugels, ritsen of knopen moeten soms uit of af. Metaal kan namelijk de metingen verstoren. 

Medicijnen

ACE-remmers (bloeddrukverlagende medicijnen) zijn van invloed op het onderzoek. Daarom mag u die 2 dagen niet innemen. Onder het kopje ‘Richtlijn stoppen met medicijnen’ ziet u een lijst van medicijnen die over het algemeen gestopt moeten worden. Uw behandelend arts zal u instructies geven.

Neem in ieder geval een recente lijst (maximaal 14 dagen oud) mee met de medicijnen die u slikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicijnenlijst bij uw apotheek ophalen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u het te zijn of geeft u borstvoeding? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Geeft u borstvoeding, dan moet u tot tenminste 4 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.

Risico’s en bijwerkingen

De radioactieve stof produceert slechts een kleine hoeveelheid straling. In deze lage dosering is die niet schadelijk. Er zijn geen bijwerkingen en u plast de stof binnen 24 uur weer uit. Wel adviseren we u om kinderen jonger dan 12 jaar niet mee te nemen. Kinderen zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. 

Eten en drinken

U mag 4 uur voor het onderzoek niet eten en drinken.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering. 

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt of wanneer u lastig te prikken bent. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen. 

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal van het LUMC wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelt de verpleegafdeling uw vervoer. 

Het onderzoek

Voor het onderzoek begint, krijgt u 2 tabletten bloeddrukverlagend captopril. Een arts controleert de 30 minuten erna uw bloeddruk regelmatig. Na dat half uur drinkt u 3 glazen water om de urineproductie te stimuleren. Weer 30 minuten later vragen we goed uit te plassen, om vervolgens de foto’s te maken.

Voor het maken van de foto’s ligt u op een onderzoekstafel. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve toegediend via een infuus in de arm. Meteen daarna maken we gedurende 32 minuten foto’s van de nieren. Voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.  

Duur van het onderzoek 

Het onderzoek duurt ongeveer 120 minuten. Dit is inclusief de wachttijd. 

Na het onderzoek

Als het onderzoek succesvol is afgerond, mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u. In sommige gevallen wordt u gevraagd zelf contact op te nemen met de polikliniek. 

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan op werkdagen tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur op telefoonnummer 071-526 34 80 of per e-mail via nuge_receptie@lumc.nl.

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: www.nvng.nl vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde.

Richtlijn stoppen met medicijnen  

Onderstaande medicijnlijst is een richtlijn voor de medicijnen die u 2 dagen voor het onderzoek moet stoppen. Alle overige medicijnen kunt u op de normale manier en tijd innemen. Let op: stoppen van medicijnen kan alleen na toestemming van uw eigen arts!

ACE-remmers

Commerciële naam

Generieke naam

Acupril

Quinapril

Acuzide

Quinapril/Hydrochloorthiazide

Capoten

Captopril

Captopril

Captopril

Cibacen

Benazepril

Co-Renitec

Enalapril/Hydrochlorothiazide

Coversyl

Peridopril

Coversyl Plus

Peridopril/Indapamide

Enalapril

Enalapril

Enalapril/Hydrochloorthiazide

Enalapril/Hydrochloorthiazide

Fosinopril

Fosinopril

Gopten

Trandolapril

Lisinopril

Lisinopril

Lisinopril/Hydrochloorthiazide

Lisinopril/Hydrochloorthiazide

Newace

Fosinopril

Novatec

Lisinopril

Quinapril

Quinapril

Quinapril/Hydrochloorthiazide

Quinapril/Hydrochloorthiazide

Ramipril

Ramipril

Ramipril/Hydrochloorthiazide

Ramipril/Hydrochloorthiazide

Renitec

Enalapril

Renitec Plus

Enalapril/Hydrochlorothiazide

Tarka

Trandolapril/Verapamil

Tritace

Ramipril

Tritazide

Ramipril/Hydrochloorthiazide

Vascase

Cilazapril

Zestoretic

Lisinopril/Hydrochloorthiazide

Zestril

Lisinopril

Zofil

Zofenopril

Angiotensine II antagonisten

Aprovel

Irbesartan

Atacand

Candesartan

Atacand

Cilexetil

Cozaar

Losartan

Diovan

Valsartan

Kinzalmono

Telmisartan

Micardis

Telmisartan

Olmetec

Olmesartan

Olmetec

Medoxomil

Teveten

Eprosartan

ACE-remmers in combinatie met diuretica

Aceplus

Captopril/ hydrochloorthiazide

Acuzide

Quinapril/hydrochloorthiazide

Capozide

Captopril/ hydrochloorthiazide

Corenitec

Enalapril/hydrochloorthiazide

Novazyd

Lisinopril/hydrochloorthiazide

Renitec plus

Enalapril/hydrochloorthiazide

Tritazide

Ramipril/hydrochloorthiazide

Vascase plus

Cilazapril/ hydrochloorthiazide

Zestoretic

Lisinopril/hydrochloorthiazide

April 2019