Klacht indienen

Het LUMC vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg in ons ziekenhuis. De medewerkers van het LUMC zetten zich in om u een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw bezoek aan het LUMC. U kunt bijvoorbeeld niet tevreden zijn over uw operatie of ingreep, informatievoorziening, de manier waarop u te woord bent gestaan of andere zaken die binnen het LUMC hebben plaatsgevonden. Dit horen we graag van u, want dat geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. Ook helpt het ons om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren.

Rechtstreeks contact opnemen met de betrokkene(n) medewerker(s) 

Bent u ontevreden over de behandeling door één van onze medewerkers? Dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met de betrokken medewerker. Door het gesprek aan te gaan, is het mogelijk om duidelijkheid te krijgen over de voorgevallen situatie en nieuwe afspraken te maken. Op deze manier kan uw vertrouwen zo snel mogelijk worden hersteld.  

Patiëntenservicebureau

Is uw onvrede door rechtstreeks contact met de betrokken medewerker niet voldoende weggenomen of wilt u niet in gesprek met de betrokkene? Of bent u ontevreden over faciliteiten van het LUMC? Dan kunt u zich melden bij het patiëntenservicebureau in het hoofdgebouw, locatie H2-11 (routenummer 473, tegenover het Leidseplein). Hier kunt u melding maken van uw onvrede en het klachtenformulier invullen. U kunt het klachtenformulier ook online invullen. Na indiening van uw klacht wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen. 

Contactgegevens patiëntenservicebureau

LUMC
t.a.v. Patiëntenservicebureau
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Locatie: H2-11 (tegenover Leidseplein), routenummer 473
Informatie en advies: ma t/m vrij van 08.30 – 16.30 uur
T: 071 - 526 29 89
E: patientenservicebureau@lumc.nl

Klachtenfunctionaris

Het patiëntenservicebureau informeert u zo snel mogelijk over een mogelijke oplossing en kan eventueel de klachtenfunctionaris inschakelen. De klachtenfunctionaris fungeert als onpartijdige en onafhankelijke opvang en begeleidt u bij het vinden van een oplossing. De klachtenfunctionaris kan u tevens helpen bij het verduidelijken van uw klacht. Het is mogelijk dat de klachtenfunctionaris u ondersteunt bij een (bemiddelings)gesprek met de betrokken zorgverlener(s).  

Aansprakelijkstelling bij letselschade

Wanneer u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een onzorgvuldige (be)handeling, dan kunt u besluiten om het LUMC hiervoor aansprakelijk te stellen. Schrijf hiervoor een brief naar de jurist medische zaken waarin u aangeeft wat er is gebeurd, waar de onzorgvuldigheid uit bestaat en wat de schade is die u lijdt. Uw aansprakelijkstelling wordt dan in behandeling genomen. 

Contactgegevens jurist medische zaken

LUMC
t.a.v. jurist medische zaken, H1-Q
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Aansprakelijkstelling bij materiële schade

Wanneer bij u materiële schade is ontstaan, bijvoorbeeld wanneer uw eigendommen door toedoen van medewerkers van het LUMC zijn beschadigd of kwijtgeraakt, dan kunt u melding maken van uw schade en de omstandigheden die tot deze schade hebben geleid bij de Raad van Bestuur.

Contactgegevens Raad van Bestuur

LUMC
t.a.v. raad van bestuur, mw. T. Kuipers - de Waal
Postbus 9600
2300 RC Leiden