Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

PE@HOME studie

Veel longembolie patiënten herstellen moeizaam na de diagnose. Bewegingsadviezen en revalidatie zijn momenteel geen onderdeel van de longembolie behandeling. In dit onderzoek kijken we of een bewegingsprogramma patiënten met een longembolie sneller laat herstellen.

Het PE@home bewegingsprogramma is uniek in de wereld gezien dit het eerste onderzoek is dat een bewegingsprogramma kort na de diagnose vergelijkt met een controle groep die geen extra begeleiding krijgt.

Over het onderzoek

Ongeveer de helft van de longembolie patiënten blijft last houden van kortademigheid of blijvende beperkingen in het dagelijks leven.

Een belangrijke oorzaak hiervan is het optreden van conditieverlies, omdat patiënten in de eerste tijd na de diagnose vaak veel inactiever zijn dan voor de longembolie.

In de PE@HOME studie onderzoeken we wat het effect is van een bewegingsprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut op het herstel na een longembolie.

Contact

Namen: Drs. D. Luijten en prof. Dr. F.A. Klok

Mailadres: PEatHOME@lumc.nl

Telefoonnummer: 071 529 80 96