Toelichting Aanvraag kopie Medisch Dossier

Aanvraag kopie Medisch Dossier

Toelichting bij het aanvragen van een kopie van (een deel van) het medisch dossier:

Het medisch dossier wordt eenmalig verstrekt.

Verzoek door ouders/verzorgers:

Wilt u een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van uw kind?

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan moeten beide ouders de aanvraag ondertekenen en moeten beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen.
  • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten zowel uw kind als beide ouders de aanvraag ondertekenen en moeten allen een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Uw kind moet het verzoek zelf aanvragen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen.

Verzoek door derden:

Het verstrekken van een kopie van het dossier aan een ander dan de patiënt zelf, wordt in principe uitsluitend gedaan na een machtiging van de patiënt, inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt. Voor ouders gelden andere regels, zie hierboven.

Aanvraag kopie medische gegevens van overleden patiënten:

Bij een verzoek voor een (gedeeltelijk) afschrift van het medisch dossier van een overleden patiënt gelden strengere eisen omdat het beroepsgeheim na het overlijden blijft bestaan. Op basis van onder andere de toelichting bij uw aanvraag, is het aan het Hoofd Medische Zaken om in te schatten of afgifte ‘met veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt geschiedt. Het Hoofd Medische Zaken kijkt naar het belang van de aanvrager en de privacybescherming van de overleden patiënt. Het Hoofd Medische Zaken zal in samenspraak met de arts die bij de behandeling betrokken is geweest of het medisch afdelingshoofd beslissen of de toelichting voldoende is om het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt te doorbreken.

Aanvraag gegevens IVF / ICSI behandeling

Bij kopieën uit het dossier van een IVF / ICSI behandeling is ook de handtekening en kopie van een geldig legitimatiebewijs van de partner noodzakelijk. Plaats in dat geval een tweede handtekening bij handtekening aanvrager.

Wijze van ontvangst

U ontvangt de kopieën per beveiligde e-mail. U kunt het (gedeeltelijk) afschrift van uw medisch dossier ook persoonlijk afhalen. Dit moet u dan aangeven bij wijze van ontvangst. U wordt in dat geval gebeld of u ontvangt een e-mail wanneer de kopie gereed ligt.

 

Vanwege de privacy van onze patiënten kunnen wij telefonisch geen medische gegevens doorgeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.