Tarievenregeling Wet Openbaarheid van Bestuur LUMC

Voor het naar aanleiding van een informatieverzoek in de zin van de Wet Openbaarheid Bestuur verstrekken van kopieën kunnen vergoedingen in rekening worden gebracht. Dat geldt eveneens voor het verstrekken van een uittreksel van een document, of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid , onder c, van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Een aanvraag om informatie gebaseerd op de Wet Openbaarheid van Bestuur kan bij het LUMC alleen schriftelijk worden gedaan via Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Digitaal ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Tarievenregeling (pdf)