Relevante (neven)functies leden Raad van Bestuur

Dhr. prof. dr. D.H. Biesma

 • Hoogleraar Universiteit Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht GGz Centraal

Dhr. prof. dr. P.C.W. Hogendoorn

 • Voorzitter Nederlandse Commissie voor Beentumoren
 • Visiting Professor in Sarcoma Pathology at the University of Oxford 
 • Visiting Professor in Pathology at the Vrije Universiteit van Brussel
 • Lid Raad van Toezicht Pieter van Foreest 
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool der Kunsten
 • Lid Bestuur Stichting Trombosedienst Leiden e.o.*
 • Lid Bestuur Stichting Curium*
 • Lid bestuur Bontiusstichting
 • Lid Bestuur Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit
 • Lid Raad van Toezicht RegMed  (‘General Assembly’)
 • Lid Economic Board Zuid-Holland (EBZ)
 • Aandeelhouder Innovation Quarter*
 • Bestuurslid Leiden Leeuwenhoek Pre-seed fund B.V.*
 • Lid Topteam Life Sciences & Health
 • Bestuurslid Stichting Leiden Regenerative Medicine Platform* 
 • Raad van Commissarissen GenomeScan BV*
 • Lid Bestuur Stichting LBSP 
 • Voorzitter policy group in Biomedicine LERU
 • Lid Kenniscoalitie Nationale Wetenschapsagenda
 • Lid Supervisory Board NCOH
 • Lid Bestuur Stichting Tabernaleporis

Dhr. prof. dr. M.J. Schalij

 • Lid permanente commissie rijbewijzen Gezondheidsraad
 • Lid College Geneeskundig Specialisten
 • Lid Raad van Toezicht Taskforce QRS Leiden
 • Lid Algemeen Bestuur Capaciteitsorgaan
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Micu Zuidwest Nederland

* ex officio