Duurzaamheid

Bij het LUMC komt duurzaamheid terug in alle activiteiten. Zowel in de zorgverlening, als in de opleidingen en onderzoeken. Het LUMC wil materialen en hulpbronnen zoveel mogelijk hergebruiken en verspilling van grondstoffen en voedsel tegengaan. We gaan zorgvuldig om met energie en beperken en scheiden (medisch) afval. Het LUMC geeft hiermee het voorbeeld. Voor de huidige generaties en voor de toekomstige.

Green Deal Duurzame Zorg

Het LUMC is samen met 200 andere partijen aangesloten bij de Green Deal 2.0 ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Er is afgesproken om de zorg in Nederland op 4 thema’s te verduurzamen. Allereerst moet in 2030 de CO2-uitstoot van de zorg 49% lager zijn dan in 1990. Ook is het doel om dan 50% minder grondstoffen te gebruiken. Daarnaast streeft de Green Deal naar meer circulair werken en circulair inkopen. Het LUMC doet dit bijvoorbeeld via het recyclen van afval en hergebruiken van meubilair. Andere doelen zijn minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënten en medewerkers.

Hergebruik meubilair

Refurbished stoelen in een LUMC wachtruimte: onderdelen zijn vervangen zodat het meubilair opnieuw kan worden gebruikt. Op de foto's voor (links) en na (rechts).

Programma Groen & Gezond

Met het programma Groen & Gezond gaat het LUMC voor een gezonde en duurzame omgeving. Het programma richt zich op de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, rookvrij en voeding. Zo is het LUMC volledig rookvrij, zowel binnen als op het buitenterrein. Ook worden LUMC medewerkers gestimuleerd thuis te werken en duurzamer te reizen. Ofwel: meer met de fiets en trein en minder met de auto en het vliegtuig.

Het onderdeel Groen van het LUMC programma Groen & Gezond richt zich op het (verder) verduurzamen van de organisatie en bevorderen van een gezonde leefstijl van medewerkers.

CO2 - uitstoot zorg verminderen

Het totale verbruik van het LUMC in 2021 was 49.949 CO2 in ton. Dit is ruim 25% minder dan 2 jaar eerder; in 2019 was het verbruik nog 68.043 CO2 in ton. Er is vooral minder woon-werkverkeer. In 2021 was dit maar liefst 70% minder dan in 2019. Ook verbruikt het LUMC een derde minder elektriciteit dan in 2019. In de grafiek de CO2 footprint van 2021.

Gezonde voeding en levensstijl

Het LUMC wil patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers verleiden tot gezonde keuzes in voeding en leefstijl. Met het programma PUUR LUMC zorgt het LUMC voor zo gezond mogelijke voeding voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Zo zijn maaltijden zoveel mogelijk gevarieerd en puur (onbewerkte en verse ingrediënten). Ook is het eten zoveel mogelijk afgestemd op de (medische) behoefte van de doelgroep. In het restaurant van het LUMC zijn (on)gezonde keuzes beperkt en aangegeven met kleuren.

Afvalscheiding

In het LUMC wordt afval in 37 stromen gescheiden. De helft van het afval wordt inmiddels gerecycled. Dit betekent dat afval wordt omgezet naar nieuwe grondstoffen. Het doel is om 60% te recyclen in 2023. Het overgebleven restafval wordt verbrand in de moderne afvalcentrale in Amsterdam. Die verbranding draagt bij aan de warmte- en elektriciteitsproductie.

Hiernaast zijn er diverse projecten met studenten om (medisch) afval te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld verspilling van materialen op de Spoedeisende Hulp (SEH) onderzocht. En wordt gezocht naar manieren om medische plastic verpakkingen te recyclen.

Energiesysteem

Het LUMC heeft een energiemanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 50001 norm. Dit is een internationale norm met richtlijnen voor bedrijven om energie te besparen. Het LUMC brengt periodiek het energieverbruik van alle energiedragers in kaart. En verduurzaamt haar energievoorziening op de volgende manieren:

 1. Beperken van energieverbruik via energiebesparende maatregelen.
 2. Zelf opwekken van duurzame energie, via:
  • warmtepompen en een warmte- en koudeopslag installatie (WKO). Hiermee worden LUMC-gebouwen (gebouw 2 en 3) met duurzame energie verwarmd en gekoeld;
  • vrije koeling in het hoofdgebouw (gebouw 1). De lage buitentemperatuur wordt dan gebruikt voor de koeling in het gebouw in plaats van de koelmachines;
  • zonnepanelen op 1 van de gebouwen (het Curium) om zelf elektriciteit op te wekken.

Het LUMC heeft een energiemanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 50001 norm. Dit is een internationale norm met richtlijnen voor bedrijven om energie te besparen. Het LUMC brengt periodiek het energieverbruik van alle energiedragers in kaart. En verduurzaamt haar energievoorziening op de volgende manieren:

 1. Beperken van energieverbruik via energiebesparende maatregelen.
 2. Zelf opwekken van duurzame energie, via:
  • warmtepompen en een warmte- en koudeopslag installatie (WKO). Hiermee worden LUMC-gebouwen (gebouw 2 en 3) met duurzame energie verwarmd en gekoeld;
  • vrije koeling in het hoofdgebouw (gebouw 1). De lage buitentemperatuur wordt dan gebruikt voor de koeling in het gebouw in plaats van de koelmachines;
  • zonnepanelen op 1 van de gebouwen (het Curium) om zelf elektriciteit op te wekken.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er in het LUMC beperkte mogelijkheden zijn voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Daarnaast is het LUMC behoudend in het toepassen van publieke middelen voor dure vergroening van energie.

Energiesysteem LUMC: ISO 50001 norm

Energie_ISO 50001 2.jpg

Het energiemanagementsysteem van het LUMC voldoet aan de ISO 50001 norm.

 

Green Teams

Het LUMC stimuleert medewerkers om met hun afdeling aan duurzaamheid te werken. Het LUMC heeft zo’n 20 zogeheten Green Teams die elkaar en andere collega’s inspireren om te verduurzamen. Zo zijn op initiatief van Green Teams plastic koffiebekers vervangen en papieren folders gedigitaliseerd. De anesthesiologie van het LUMC halveerde in 2021 het verbruik van sevofluraan (verdovingsmiddel). Dit is een krachtig broeikasgas. Voor het milieu betekende dit een besparing van maar liefst 17.000 kilo CO2, financieel een bedrag van €20.000.

Groene OK

Green Teams van het LUMC zijn ook betrokken bij de plannen voor een nieuw, duurzaam operatiekamercomplex (OK) in 2024. Het doel is om de uitstoot van CO2 en afval van operatiekamers in het LUMC te verminderen. Zo bedroeg de CO2-uitstoot in 2017 maar liefst 1500 ton CO2. Ook komt maar liefst 20% tot 30% van het ziekenhuisafval van operatiekamers.