Boerhaave Nascholing | POBOT Advanced Training ARM

De training is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat.

Details

 • Locatie
  Vogellanden, Zwolle
 • Organisator
  Boerhaave Nascholing

Omschrijving

De POBOT Trainingscyclus leidt u op tot bekwaam en bevoegd bij de behandeling van patiënten met spasticiteit met botulinetoxine, in de meest relevante spiergroepen, conform de nieuwe richtlijnen.

Deze advanced training ARM is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen zoveel mogelijk gaan oefenen (oriëntatie, hand-oog coördinatie) en dit wordt bereikt door te werken met vijf stations met telkens drie cursisten.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursusdag:

 • Heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij spasticiteit en is de cursist op de hoogte van de pitfalls van het gebruik van BTXA op de arm;
 • Weet de cursist welke interventie bij welke patiënt kan worden ingezet;
 • Weet de cursist welke dosering bij de gebruikelijke spieren gebruikt moeten worden;
 • De benodigde anatomische kennis voor het lokaliseren van de targetspieren;
 • Heeft de cursist zijn vaardigheid van injecteren met botulinetoxine onder geleiding van echo zodanig vergroot dat hij deze in zijn eigen praktijk kan toepassen;
 • Heeft de cursist kennis van de aanbevolen klinimetrie om arm/handfunctie te beoordelen.

Meer informatie

Boerhaave Nascholing | POBOT Advanced Training ARM