Huisartsopleiding LUMC

De LUMC medische vervolgopleiding tot huisarts is gevestigd in Leiden en op de Health Campus in Den Haag. Vanaf beide locaties kun je als AIOS hetzelfde onderwijsprogramma volgen, waarbij de meeste tijd in praktijken en instellingen wordt doorgebracht en waar op beide locaties van specifieke expertise gebruik wordt gemaakt in het onderwijs.

De huisartsopleiding LUMC beslaat drie jaar. Het onderwijsprogramma ondersteunt het leren in de praktijk waarin een AIOS wordt getraind om zich de competenties van de huisarts eigen te maken. In het eerste jaar van de opleiding werkt en leert een AIOS in een huisartspraktijk onder begeleiding van een huisartsopleider. Het tweede jaar is een stageperiode op andere plekken, zoals de SEH van een ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Vervolgens werkt een AIOS weer een jaar in een huisartspraktijk.

Al vanaf de start van de opleiding, maar vooral in de tweede helft, worden specifieke accenten gelegd op het lokale karakter van Leiden en Den Haag. Kenmerken en ontwikkelingen in de lokale samenleving worden vertaald naar het onderwijsaanbod, zodat het onderwijs actueel is en zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk van de huisarts in opleiding.

De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden of in combinatie met een promotie traject (aiotho traject). Bekijk voor meer informatie ook www.huisartsopleiding.nl, u kunt ook contact opnemen met Dr. Petra van Peet (P.G.van_Peet@lumc.nl)

Video over de Huisartsopleiding LUMC

Video over de Huisartsopleiding LUMC