Chalazion

De oogarts heeft bij u chalazion vastgesteld. Dit is een zwelling van een talgklier (kliertje van Meiboom)die zich in het ooglid bevind. Per ooglid zijn er hier enkele tientallen van. De ziekteverschijnselen en de behandeling komen aan de orde. Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, bespreek deze dan met uw oogarts.  
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Onze zorg

Verschijnselen

Chalazion gaat gepaard met een pijnlijke of pijnloze zwelling, net boven of onder de rand van het ooglid. Het gehele ooglid kan in korte tijd rood en gezwollen raken.

Oorzaak

Door het verstopt raken van de uitvoergang van de talgklier kan de talg niet meer naar buiten komen en hoopt het zich op in het kliertje. Het is een steriele ontsteking, die soms in tweede instantie gepaard kan gaan met een bacteriële ontsteking (infectie). Soms is chalazion onderdeel van een uitgebreide ontsteking van de ooglidranden, blepharitis genaamd.  

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Een beginnend chalazion kan het best behandeld worden met warme kompressen. Leg minimaal twee maal daags gedurende 15 minuten een in heet water (zodat de ellebooghuid dit kan verdragen) gedrenkte schone zakdoek op het gezwollen ooglid. Een bijkomende infectie kan met antibiotica en eventueel oogdruppels of -zalf met corticosteroïden behandeld worden.  

Indien het chalazion langere tijd bestaat, wordt het onder plaatselijke verdoving, door een sneetje in het ooglid verwijderd. Het sneetje wordt meestal aan de binnenkant van het ooglid gemaakt, zodat er aan de buitenkant niets van te zien is, als het wondje genezen is. Na de ingreep wordt er een drukkend verband met oogzalf gegeven, dit moet ongeveer een half uur blijven zitten. Direct na de behandeling mag u geen auto rijden.  

Een chalazion kan éénmalig zijn, het kan echter ook voorkomen dat op een andere plaats in het ooglid opnieuw een chalazion ontstaat. Dit wordt dan op de zojuist beschreven wijze behandeld. Voor behandeling van een eventueel bijkomende ontsteking van de ooglidranden wordt naar de voorlichtingsfolder Blefaritis verwezen.

Nazorg

Contact bij problemen na uw behandeling

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:  

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3 

Tel. 071 – 526 8030  

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4  

Buiten kantooruren: 071 – 526 9111 (vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)  

Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de Commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en aangepast voor het LUMC in 2016.