Afdeling

Medische psychologie

Patiënten van het LUMC kunnen verwezen worden voor medisch psychologische zorg. Bijvoorbeeld bij psychische problemen na een ingrijpende operatie of bij een ziekte of aandoening. Er is psychologische zorg voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen. De zorg is kosteloos. Onderwijs wordt gegeven aan studenten geneeskunde en assistenten in opleiding tot specialist (AIOS). Ook worden klinisch ...
Patiënten van het LUMC kunnen verwezen worden voor medisch psychologische zorg. Bijvoorbeeld bij psychische problemen na een ingrijpende operatie of bij een ziekte of aandoening. Er is psychologische zorg voor zowel kinderen, volwassenen als ouderen. De zorg is kosteloos. Onderwijs wordt gegeven aan studenten geneeskunde en assistenten in opleiding tot specialist (AIOS). Ook worden klinisch (neuro)psychologen en gezondheidszorgpsychologen in het LUMC opgeleid en wordt er (mee)gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.
Patiëntenzorg

Het LUMC heeft geen centrale afdeling Medische psychologie. De psychologen zijn aangesteld bij verschillende (maar niet alle) afdelingen. Er is psychologische behandeling mogelijk als u verwerkings- en aanpassingsproblemen heeft en psychische problemen die met uw ziekte te maken hebben. Zoals angsten, stemmingswisselingen, vermoeidheidsklachten of seksuele problemen.

Zorg en behandeling

De medische psychologische zorg in het LUMC bestaat uit diagnostiek en behandeling. Er kan een wachttijd of wachtlijst zijn. We doen eerst psychologisch onderzoek en brengen uw klachten en functioneren in kaart. Zo nodig nemen we ook vragenlijsten en testen af en doen we verder onderzoek. We bespreken de resultaten vervolgens met u en u krijgt mogelijk ook behandeladvies. Een behandeling bestaat uit gesprekken gericht op het verbeteren van het functioneren. Bijvoorbeeld om beter met de ziekte of aandoening om te gaan en ingrijpende ervaringen te verwerken.

Psychologische zorg kinderen en jongeren

Psychologen per afdeling

Heeft u behoefte aan hulp bij psychische klachten en problemen rondom uw ziekte, aandoening of behandeling? De psychologen in het LUMC zijn verbonden aan diverse medisch specialistische afdelingen. Lees meer over de psychologen en de zorg en behandelingen per afdeling (polikliniek).

Endocrinologie en Diabetes Mellitus
Hart Long Centrum
Keel- Neus- en Oorkunde (KNO)
Klinische Genetica
Ouderengeneeskunde
Psychiatrie
Psycho-Oncologie
Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie
Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ)
Onderwijs

Onze psychologen verzorgen binnen en buiten het LUMC onderwijs in de Medische Psychologie. Daarnaast werken psychologen bij het Onderwijs Expertise Centrum (OEC). Zij houden zich uitsluitend bezig met adviseren over, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Farmacie. Het accent ligt hierbij op:

  • verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden;
  • vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie.

Onze psychologen verzorgen binnen en buiten het LUMC onderwijs in de Medische Psychologie. Daarnaast werken psychologen bij het Onderwijs Expertise Centrum (OEC). Zij houden zich uitsluitend bezig met adviseren over, ontwikkelen en verzorgen van onderwijs in de opleidingen Geneeskunde en Farmacie. Het accent ligt hierbij op:

  • verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden;
  • vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie.

De website is nog steeds in ontwikkeling. In de tweede fase vermelden we per afdeling welk soort onderwijs wordt gegeven.

Research

Binnen de Medische Psychologie LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek naar:

  • psychosociale aspecten van lichamelijke aandoeningen;
  • de rol van psychologische factoren bij gezondheid en ziekte;
  • de toepassing van psychologische interventies.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar specifieke symptomen van lichamelijke en psychische aandoeningen. Dit om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de gevolgen en hierop te kunnen handelen. Psychologen zijn betrokken bij meerdere onderzoeksgebieden en publiceren regelmatig hun bevindingen.

Binnen de Medische Psychologie LUMC doen we wetenschappelijk onderzoek naar:

  • psychosociale aspecten van lichamelijke aandoeningen;
  • de rol van psychologische factoren bij gezondheid en ziekte;
  • de toepassing van psychologische interventies.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar specifieke symptomen van lichamelijke en psychische aandoeningen. Dit om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de gevolgen en hierop te kunnen handelen. Psychologen zijn betrokken bij meerdere onderzoeksgebieden en publiceren regelmatig hun bevindingen.

De website is nog steeds in ontwikkeling. In de tweede fase vermelden we per afdeling welke onderzoeksthema’s er zijn.

Over de afdeling

Contact

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat Disciplinegroep Medische Psychologie: