Hematologieklapper

Dosis aanpassingen cytostatica

Bronnen voor dosisaanpassingen cytostatica
Versie: september 2020

1) Tabel van oncolytica in de Hematologie volgens Krens et al., Lancet Oncol 2019; 20: e200–07.  

2) Op de website van BC-Cancer staat een drug index. Hier kunt u de cytostatica met doseringen vinden.