Cardioversie

Uw arts heeft voor u een elektrische cardioversie afgesproken. In deze folder leest u wat u van de cardioversie kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden.

Deze folder is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Onze zorg

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Het doel van een elektrische cardioversie is het beëindigen van een ritmestoornis. Meestal gaat het om ritmestoornissen uit de 'voorkamers' of 'boezems' van het hart: boezemfibrilleren (of atriumfibrilleren) of boezemflutter. Deze ritmestoornissen kunnen diverse klachten veroorzaken zoals hartkloppingen, duizeligheid of kortademigheid. Soms kunnen deze ritmestoornissen leiden tot een verminderde pompfunctie van het hart, of kan een beroerte optreden. Een elektrische cardioversie gebeurt onder een roesje; u wordt daarvoor opgenomen op een van onze Short Stay afdelingen.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Om de cardioversie veilig uit te kunnen voeren is het belangrijk dat u in de weken voorafgaand aan de cardioversie antistolling gebruikt.

Indien u Fenprocoumon (Marcoumar) of Acenocoumarol (Sintrom) gebruikt, is het belangrijk dat de INR waarde goed is geweest, namelijk 2.0 of hoger tijdens de afgelopen 3 weken. Daarom vragen wij u de waarden van de afgelopen 3 weken die u van de trombosedienst heeft gekregen mee te nemen naar de opname. 

Indien u Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto), of Apixaban (Eliquis) gebruikt, is het 

belangrijk dat u deze medicatie in de afgelopen 3 weken continu heeft gebruikt. U wordt 

verzocht contact met ons op te nemen indien deze medicatie in de afgelopen 3 weken langer dan 24 uur onderbroken is geweest.

Mocht blijken dat de antistolling onvoldoende is, dan kan de arts in overleg met u besluiten 

om voor uw eigen veiligheid de cardioversie uit te stellen.

Om de cardioversie veilig uit te kunnen voeren, dient u nuchter te zijn. Dat betekent dat 

u 6 uur voor de cardioversie niets mag eten en drinken. U kunt uw ochtendmedicatie wel 

innemen met een klein beetje water, tenzij uw arts anders voorschrijft. 

Nadat u bent opgenomen, wordt er een infuusnaald in uw arm ingebracht en wordt er bloedbij u afgenomen. Ook wordt er een ECG gemaakt. De behandelend arts neemt de procedure nogmaals met u door en beantwoordt uw vragen. Indien er geen bijzonderheden zijn, zal de cardioversie worden verricht.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

U krijgt een slangetje in de neus waarmee extra zuurstof wordt toegediend. Met behulp 

van een clipje aan uw vinger wordt het zuurstofgehalte in het bloed continu gecontroleerd. Daarnaast wordt de bloeddruk gecontroleerd door middel van een band om de bovenarm en wordt het hartritme gecontroleerd door middel van plakkers op de borst. Vervolgens krijgt u via het infuus slaapmedicatie toegediend (roesje). 

Nadat het roesje is toegediend, zal de behandelend arts met behulp van een defibrillator een elektrische impuls toedienen om de ritmestoornis te beëindigen. Soms is het noodzakelijk om tijdens of na de cardioversie extra medicijnen toe te dienen om het normale hartritme te herstellen.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de cardioversie worden het hartritme, het zuurstofgehalte in het bloed en de bloeddruk 

gecontroleerd. Meestal is na ongeveer een half uur het roesje uitgewerkt. Na enkele uren 

observatie kunt u het ziekenhuis weer verlaten. U mag gedurende 12 uur na de cardioversie niet deelnemen aan het verkeer. Houdt u hiermee rekening met het vervoer naar huis.

De eerste 12 uur kan uw geheugen minder goed functioneren waardoor u gebeurtenissen of gesprekken minder goed kunt onthouden. Wij adviseren de eerste 12 uur geen belangrijke beslissingen te nemen. Ook mag u de eerste 12 uur geen alcohol drinken.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Een elektrische cardioversie is een veilige procedure. Toch kunnen complicaties optreden. Dit zijn onder andere (tijdelijke) vermindering van de ademhaling, daling van de bloeddruk en verslikken. Deze complicaties zijn meestal goed te behandelen. Ook kan het zijn dat het niet lukt om de ritmestoornis te beëindigen. De behandelend arts zal 

verdere behandelmogelijkheden dan met u bespreken.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Telefoonnummer planningssecretariaat: 071 - 52 648 41 

E-mail: hartcentrum@lumc.nl