Zoutbelastingstest

Deze folder geeft meer informatie over de zoutbelastingstest die voor u is aangevraagd. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Endocrinologie.

Onze zorg

Wat is Zoutbelastingstest?

De bijnieren maken een aantal hormonen die een belangrijke functie in het menselijk lichaam hebben. Een van deze hormonen is aldosteron. Aldosteron speelt een belangrijke rol bij het op peil houden van de water- en zoutbalans van het lichaam. Overproductie kan leiden tot een hoge bloeddruk en een tekort aan kalium. Met de zoutbelastingstest onderzoeken we in hoeverre de aldosteronproductie door de bijnier onderdrukt wordt door een zoutbelasting.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U mag thuis een licht ontbijt nemen. Daarna mag u niets meer eten tot na de zoutbelastingstest. Een licht ontbijt is bijvoorbeeld één boterham, een beschuitje, thee of water. Vermijd alstublieft drop, zoethoutthee en Fisherman’s Friend tijdens de week voor de test. Verder kunt u geen pijnstillers van het type NSAID gebruiken gedurende de 4 weken voor de test (dit zijn onder andere ibuprofen, naproxen en diclofenac). Probeer zoutgebruik te matigen. 

Als u medicijnen voor de bloeddruk gebruikt, moet dit mogelijk aangepast worden. In dat geval zal de arts dit met u afspreken. Daarnaast moet het kaliumgehalte in het bloed normaal zijn voor de test; het kan zijn dat er extra bloedafnames plaatsvinden in de weken/dagen voorafgaand aan de test om het kalium in het bloed te controleren. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het onderzoek 

U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van het LUMC. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via de polikliniek. 

Tijdens de test moet u een zittende houding in bed aannemen. U mag niet lopen; alleen bij een eventueel toiletbezoek. De laatste 30 minuten van de test mag u niet uit bed. 

De verpleegkundige begint met het prikken van een infuusnaald waardoor er bloedopnames gedaan kunnen worden tijdens de test. Na de eerste bloedafname wordt de kaliumwaarde in uw bloed gemeten. Als deze goed is, kan de zoutbelastingstest doorgaan. Een half uur na het inbrengen van de infuusnaald neemt de verpleegkundige nogmaals bloed af. Zo wordt onder andere de aldosteronwaarde bepaald. Hierna krijgt u een 2-literinfuus met zout water (NaCl 0.9%) dat in 4 uur inloopt. 

Direct na dit infuus nemen we voor een derde keer bloed bij u af. Ook nu wordt de aldosteronwaarde gemeten. Hierna verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje. Vanaf dat moment mag u weer eten en drinken en kunt u naar huis. 

Duur van de test 

U bent een ochtend in het ziekenhuis. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Bijwerkingen 

Er is een kleine kans dat u vocht gaat vasthouden. Dit komt doordat u extra zout via het infuus krijgt toegediend. Daarbij kunnen kortademigheidsklachten ontstaan. Mocht u dit soort klachten krijgen, meld dit dan altijd aan de verpleegkundige die u tijdens de test begeleidt. 

Daarnaast krijgt u een infuusnaaldje ingebracht voor de diverse bloedafnames. Er is een kleine kans dat er een ontsteking ontstaat op de plek van de infuusnaald. Mocht u klachten van roodheid rondom de insteekopening van het infuus ervaren en/of koorts, dan vragen wij u om contact op te nemen met uw behandelend arts. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Contact 

Polikliniek Endocrinologie
Tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 071-526 35 05.